Kunnskapssenter

Som rådgivere får vi ofte spørsmål fra kundene våre om ulike temaer. Her i kunnskapssenteret vårt legger vi ut artikler som svarer på disse spørsmålene. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål som ikke er dekket her!

GHG-protokollen deler utslippene opp i tre scopes
GHG-protokollen

Hva er GHG-protokollen?

Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHG-protokollen, er den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Utslipp fra fabrikk
GHG-protokollen

Hva er Scope 1?

Scope 1 omfatter alle direkte utslipp fra eget utstyr, kjøretøy o.l.

Strømkabler
GHG-protokollen

Hva er Scope 2?

Scope 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt energi.

Utslipp fra fly
GHG-protokollen

Hva er Scope 3?

Scope 3, Andre indirekte utslipp, er frivillig å rapportere på, men inneholder ofte den største delen av klimapåvirkningen.

Standarder og rammeverk for bærekraft

Hva er EUs taksonomi?

Taksonomien er EUs klassifisering for å definere hva som er grønne aktiviteter

GHG-protokollen

Hva betyr tCO2e?

Du har kanskje kommet over betegnelsen “tCO2e” og lurer på hva det er?

Klima

Hva er utslippsfaktorer?

For å beregne klimagassutslippene i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktorer, hva er det?

GHG-protokollen

Hva er basisår?

Et basisår er et valgt år som en virksomhet velger som utgangspunkt for klimaregnskapet sitt

Klima

Hva er CO2-fangst og lagring?

For å nå klimamålene er det ikke bare nok å kutte utslippene våre, vi må også gjøre en opprydning i atmosfæren. Selv om de fleste har kjennskap til ord og uttrykk knyttet til håndtering av klimagassen CO2, så er det fint å kunne skille mellom dem på et faglig plan. 

Miljø

Hva er SOx og NOx?

I denne artikkelen gir vi deg en rask oversikt over hva SOx og NOx er, og hvorfor enkelte selskaper rapporterer på disse utslippene.

Standarder og rammeverk for bærekraft

Hva er CSRD?

Hva er CSRD, ESRS og hvorfor er klimaregnskap en viktig del av det kommende lovverket fra EU?

Standarder og rammeverk for bærekraft

Hva er SBTi?

SBTi står for Science Based Targets og er et initiativ som ble grunnlagt i 2015 av blant annet FN Global Compact, WWF, CDP og World Resources Institute.