Kunnskapssenter

Som rådgivere får vi ofte spørsmål fra kundene våre om ulike temaer. Her i kunnskapssenteret vårt legger vi ut artikler som svarer på disse spørsmålene. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål som ikke er dekket her!

GHG-protokollen deler utslippene opp i tre scopes
GHG-protokollen

Hva er GHG-protokollen?

Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHG-protokollen, er den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Utslipp fra fabrikk
GHG-protokollen

Hva er Scope 1?

Scope 1 omfatter alle direkte utslipp fra eget utstyr, kjøretøy o.l.

Strømkabler
GHG-protokollen

Hva er Scope 2?

Scope 2 omfatter indirekte utslipp fra innkjøpt energi.

Utslipp fra fly
GHG-protokollen

Hva er Scope 3?

Scope 3, Andre indirekte utslipp, er frivillig å rapportere på, men inneholder ofte den største delen av klimapåvirkningen.

Standarder og rammeverk for bærekraft

Hva er EUs taksonomi?

Taksonomien er EUs klassifisering for å definere hva som er grønne aktiviteter

GHG-protokollen

Hva betyr tCO2e?

Du har kanskje kommet over betegnelsen “tCO2e” og lurer på hva det er?

Klima

Hva er utslippsfaktorer?

For å beregne klimagassutslippene i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktorer, hva er det?

GHG-protokollen

Hva er basisår?

Et basisår er et valgt år som en virksomhet velger som utgangspunkt for klimaregnskapet sitt

Klima

Hva er CO2-fangst og lagring?

For å nå klimamålene er det ikke bare nok å kutte utslippene våre, vi må også gjøre en opprydning i atmosfæren. Selv om de fleste har kjennskap til ord og uttrykk knyttet til håndtering av klimagassen CO2, så er det fint å kunne skille mellom dem på et faglig plan. 

Miljø

SOx og NOx – hva er det?

I denne artikkelen gir vi deg en rask oversikt over hva SOx og NOx er, og hvorfor enkelte selskaper rapporterer på disse utslippene.

Standarder og rammeverk for bærekraft

Hva er CSRD?

I denne artikkelen gir vi deg en rask oversikt over hva SOx og NOx er, og hvorfor enkelte selskaper rapporterer på disse utslippene.