Referanser

Seaborn – Kundehistorie

Denne historien følger Seaborns reise med å innføre klimaregnskap og bærekraftsrapportering.
Få innsikt i hvordan samarbeidet med Emisoft har hjulpet dem på vein til å systematisere arbeidet.

Arbeidsgruppe Bergens Tidende

Bergens Tidende

Bergens Tidende ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020 med hjelp fra Emisoft. BT skriver flere samfunnsviktige saker om klima og miljø. Det var viktig for dem å kunne dokumentere eget bærekraftarbeid, samfunnsansvar og solide innsats for miljøet ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert.