Referanser

Equinor

I mer enn tjue år har Emisoft møtt behovene til en av verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusenter.

På bærekraftsiden på nettstedet deres, spør Equinor dristig "Kan et olje- og gasselskap være en del av en bærekraftig energifremtid?" De tror helt klart at svaret er ja.

Borealis AG

Borealis er avhengig av Emisoft for sømløs dataintegrasjon, høy datakvalitet og effektiv rapportering.

For et selskap som bare er to tiår gammelt, har Borealis tålt en betydelig endring, fra eierskap til fokus til plassering. Likevel er å omfavne endring nøkkelen til innovasjon.

Arbeidsgruppe Bergens Tidende

Bergens Tidende

Bergens Tidende ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020 med hjelp fra Emisoft. BT skriver flere samfunnsviktige saker om klima og miljø. Det var viktig for dem å kunne dokumentere eget bærekraftarbeid, samfunnsansvar og solide innsats for miljøet ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Fagrent

Da Fagrent opplevde økende etterspørsel etter miljødokumentasjon i anbudsprosesser, tok de kontakt med Emisoft, som anbefalte en Miljøfyrtårn-sertifisering. I løpet av 2020 oppfylte de alle kriteriene, og kan gledelig fortelle kundene at de nå er miljøsertifisert.

FFI – Forsvarets forskningsinstitutt

Våren 2005 sto Norges forsvarsminister Kristin Krohn Devold foran pressen og stilte spørsmål om landets forsvarstrening da en reporter spurte «Har du tilgang til data for miljøutslipp fra ammunisjon?»