Rent og grønt med Miljøfyrtårnsertifisering

Da Fagrent opplevde økende etterspørsel etter miljødokumentasjon i anbudsprosesser, tok de kontakt med Emisoft, som anbefalte en Miljøfyrtårn-sertifisering. I løpet av 2020 oppfylte de alle kriteriene, og kan gledelig fortelle kundene at de nå er miljøsertifisert.

Etterspørsel fra nåværende og potensielle kunder

En av grunnene til at Fagrent valgte å sertifisere seg som Miljøfyrtårn var på grunn av økende etterspørsel i oppdrag. «For å være helt ærlig så var det fordi det var etterspurt blant våre kunder og fremtidige kunder. Når vi snakket med nye kunder, så var de opptatt av hvor vi sto i denne saken», sier driftsleder Bengt Ottesen. Det er ofte lettere å begynne en slik prosess når det oppleves som viktig og relevant blant kundene, og Miljøfyrtårn er en velkjent sertifiseringsordning som mange kjenner til.

Tiltak underveis i prosessen

I løpet av sertifiseringen har Fagrent tatt en rekke grep. Ett av tiltakene de har gjort har vært å lage gode rutiner for å følge opp miljøarbeidet. «Vi måtte lage rutiner og systemer som vi ikke hadde helt på plass», sier Ottesen.  

Miljøfyrtårn-ordningen har mye fokus på innkjøp, ettersom det er et område man virkelig kan gjøre en forskjell. Det gjorde at Fagrent vurderte alle sine vaskemidler. Selv om mange av vaskemidlene som de allerede hadde var milde var det noen produkter de valgte å bytte ut, ettersom de nye midlene vasket like rent med mindre miljøpåvirkning.

Intern bevisstgjøring

I likhet med mange av Emisoft sine kunder som har blitt Miljøfyrtårn, har Fagrent opplevd bevisstgjøring rundt egne prosesser. «Vi har blitt mer bevisst på hva vi bruker av utstyr og metoder», sier Ottesen. Miljøkartleggingen hjelper virksomhetene med å dokumentere arbeidsprosessene, slik at de får gode rutiner. 

Driftsleder Bengt Ottesen er fornøyd med at Fagrent har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn

Positiv opplevelse

Til andre virksomheter som vurderer å bli sertifisert kan Fagrent si at de har hatt en positiv opplevelse. For en stund siden ble de kontaktet av en nåværende kunde som spurte om de var miljøsertifisert. Da var det godt å ha fått sertifiseringen på plass. Ottesen kunne da svare «Nå har vi nettopp blitt sertifisert vi også». Fagrent er godt fornøyd med oppfølgingen fra Emisoft og er glade for å være Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Ønsker du også å bli en miljøleder?