Miljøfyrtårn - Norges mest brukte miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er et verdifullt verktøy for dere som ønsker å sette miljøarbeidet deres i system og få et synlig bevis på at dere gjør det lille ekstra.

Hos Emisoft har vi jobbet med Miljøfyrtårn i mange år og har vært involvert i å sertifisere over 100 virksomheter etter denne ordningen. Vil du vite mer? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Om ordningen

Miljøfyrtårn er en av de mest anerkjente sertifiseringsordningene for miljøledelse med over 7000 sertifiserte virksomheter i Norge. Miljøledelse dreier seg om å ha kontroll på virksomhetens miljøpåvirkning samt å styre igjennom konkrete og målbare mål. Sertifiseringen er anerkjent av EU som likeverdig med ISO 14001 og EMAS.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn som jevnlig utarbeider og reviderer bransjekriterier. Bransjekriteriene er tilpasset en spesifikk bransje som for eksempel barnehager, hoteller eller engroshandel. Dette gjør at virksomheten vet hvilke krav som skal prioriteres for å redusere miljøpåvirkningen i den bransjen. Det er utarbeidet over 80 sett med bransjekriterier for både små og mellomstore virksomheter, store konsern og kommuner. 

I Miljøfyrtårns portal jobber virksomhetene med miljøforbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, innkjøp og transport. 

Nedenfor har vi samlet fem gode grunner til å bli Miljøfyrtårnsertifisert: 

  • Miljøforbedringer: I en undersøkelse utført av Miljøfyrtårn sier 81% av miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter at de stor grad opplever miljøforbedringer (kundeundersøkelse fra Miljøfyrtårn, 2019) 
  • Økt konkurransekraft: Det er ofte et krav å være miljøsertifisert i mange anbudsprosesser. Dersom man ikke kan har en miljøsertifisering, kan man miste muligheten til å levere anbudet.  
  • Godt omdømme: Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper virksomheter med å arbeide målrettet med miljøtiltak for å skape et godt omdømme 
  • Kostnadskutt: Miljø og økonomi henger ofte tett sammen, og redusert sløsing er bra for både miljøet og lommebokenVed å kartlegge rutiner kan man ofte spare utgifter knyttet til avfallsreduksjon, oppnå lavere energiforbruk og redusere antall reiser.  
  • Gode resultater: Den årlige miljørapporten gjør det enkelt for virksomheter å sette seg konkrete mål og forbedre sine resultater. 

 

I Emisoft har vi lang erfaring med å hjelpe virksomheter frem til sertifisering, og vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg om dette er en ordning som er relevant for din bedrift.

Bergens Tidende

En av landets største aviser ble Miljøfyrtårn-sertifisert i for å dokumentere sin posisjon som miljøleder. Les mer her.

Fagrent

Fagrent opplevde økende etterspørsel etter miljødokumentasjon i anbudsprosesser. Miljøfyrtårn ga renholdsfirmaet nødvendige systemer og godkjenning. Les mer her.

Equinor

I mer enn tjue år har Emisoft møtt behovene til en av verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusenter.

På bærekraftsiden på nettstedet deres, spør Equinor dristig "Kan et olje- og gasselskap være en del av en bærekraftig energifremtid?" De tror helt klart at svaret er ja.

Borealis AG

Borealis er avhengig av Emisoft for sømløs dataintegrasjon, høy datakvalitet og effektiv rapportering.

For et selskap som bare er to tiår gammelt, har Borealis tålt en betydelig endring, fra eierskap til fokus til plassering. Likevel er å omfavne endring nøkkelen til innovasjon.

Arbeidsgruppe Bergens Tidende

Bergens Tidende

Bergens Tidende ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020 med hjelp fra Emisoft. BT skriver flere samfunnsviktige saker om klima og miljø. Det var viktig for dem å kunne dokumentere eget bærekraftarbeid, samfunnsansvar og solide innsats for miljøet ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert.