Klimaregnskap

For Emisoft er det naturlig å føre klimaregnskap for egen drift, det har vi gjort siden 2013.

Scope 1: Vi eier ingen bygg eller kjøretøy, og har ingen direkte utslipp.

Scope 2: Siden 2015 har vi kjøpt opprinnelsesgarantier for å sikre fornybar strøm, energiforbruket vårt teller dermed som null med markedsbasert metode (les mer om det her).

Scope 3: Av våre indirekte utslipp er flyreiser den største delen. Også før korona hadde vi gode rutiner på å redusere reiser, ved å kombinere besøk til ulike kunder når vi skulle en tur til Oslo, og ved å bruke videokonferanse der det var naturlig.

Graf som viser klimaregnskapet til Emisoft

Miljøsertifisering

Emisoft har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014. Det betyr at vi har oppfylt krav til miljøledelse, inkludert avfall, energi, transport/reise og innkjøp, samt arbeidsmiljø.

Vi hjelper også andre med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, det kan du lese mer om her.

Medlemskap

For oss er det viktig å samarbeide med andre for å dele kunnskap og inspirasjon til det gode miljøarbeidet. Vi er derfor medlem i blant annet:

  • Klimapartnere Vestland
  • Sustainability Hub
  • Climate Neutral Now (FN)
  • Vi har også signert Grønnvaskingsplakaten