Klimaregnskap

For Emisoft er det naturlig å føre klimaregnskap for egen drift, det har vi gjort siden 2013.

Scope 1: Vi eier ingen bygg eller kjøretøy, og har ingen direkte utslipp.

Scope 2: Siden 2015 har vi kjøpt opprinnelsesgarantier for å sikre fornybar strøm, energiforbruket vårt teller dermed som null med markedsbasert metode (les mer om det her).

Scope 3: Av våre indirekte utslipp er flyreiser den største delen. Også før korona hadde vi gode rutiner på å redusere reiser, ved å kombinere besøk til ulike kunder når vi skulle en tur til Oslo, og ved å bruke videokonferanse der det var naturlig.

Miljøsertifisering

Emisoft har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2014. Det betyr at vi har oppfylt krav til miljøledelse, inkludert avfall, energi, transport/reise og innkjøp, samt arbeidsmiljø. Les vår rapport her: Miljøfyrtårn

Medlemskap

For oss er det viktig å samarbeide med andre for å dele kunnskap og inspirasjon til det gode miljøarbeidet. Vi er derfor medlem i blant annet:

  • Klimapartnere Vestland
  • Climate Neutral Now (FN)
  • Bergen Næringsråd
  • Vi har også signert Grønnvaskingsplakaten