Hva er SBTi?

SBTi står for Science Based Targets initiative og er et initiativ som ble grunnlagt i 2015 av blant annet FN Global Compact, WWF, CDP og World Resources Institute. SBTi er vitenskapsbaserte klimamål som er i tråd med Parisavtalen. For å oppnå Parisavtalens 1,5°C-mål, må de globale klimagassutslippene halveres innen 2030, og ned til null/net zero i 2050. SBTi definerer hvor mye et selskap/bransje må kutte av klimagassutslipp for å være i tråd med Parisavtalen, gjennom et kortsiktig mål og et langsiktig mål.

Målet med SBTi er å hjelpe selskaper med å sette vitenskapeligbaserte mål for reduksjon av klimagassutslipp, som er i tråd med målene i Parisavtalen.

 

Hva er vitenskapsbaserte klimamål?

Vitenskapsbaserte klimamål er forankret i konseptet om et globalt karbonbudsjett. Dette budsjettet tar hensyn til historiske klimagassutslipp (klimaregnskap) og deres påvirkning på klimaet. Det gir oss muligheten til å beregne hvor mye klimagasser som fortsatt kan slippes ut uten å overskride målet om å begrense oppvarmingen til 1,5/2°C. Dette gir en solid base for organisasjoner til å definere vitenskapsbaserte klimamål som legger til rette for bærekraftig omstilling som begrenser utslippet av klimagasser.

Prosess og validering

For å definere vitenskapsbaserte klimamål, må organisasjoner gjennomføre en omfattende prosess som krever en inngående oversikt over kildene til utslipp i henhold til GHG-protokollen. Disse reduksjonsmålene må også valideres av SBTi.
SBTi veileder bedrifter i å sette mål basert på vitenskapelig metoder og beste praksis innen klimaforskning.

Sektorspesifikke utslippsmål

SBTi tar hensyn til at ulike bransjer har ulike utfordringer når det kommer til avkarbonisering. Derfor tilbyr de generelle og sektorspesifikke tilnærminger for å sette vitenskapsbaserte klimamål. Dette sikrer relevante kriterier og metoder for hver sektor.
Det er fortsatt en del sektorer som ikke har ferdigstilte mål enda, oversikten kan man finne her:

 

Kriterier for validering og rapportering

For at målene skal bli verifisert av SBTi, må visse kriterier oppfylles.

Dette inkluderer rapportering av alle vesentlige klimagasser i et klimaregnskap (Scope 1, Scope 2 og Scope 3) i henhold til GHG-protokollen.

SBTi oppfordrer organisasjoner til å inkludere mål for hele morselskapet eller gruppen, ikke bare datterselskap.

Vitenskapsbaserte klimamål må oppdateres minst hvert femte år for å sikre at de er i tråd med den nyeste klimaforskningen. Organisasjoner som har godkjente mål, må også offentlig rapportere inn sine mål på SBTi-nettsiden.

Krav fra myndigheter og næringslivet

Kravene til å sette SBTi-mål øker både fra myndigheter og næringslivet. Norge, gjennom blant annet eierskapsmeldingen, forventer at «alle selskaper med statlig eierandel nå setter klimamål i tråd med Parisavtalen.»
CSRD/ESRS
har også introdusert utslippskrav som er i tråd med SBTi, og dette vil berøre mange norske og europeiske selskaper.

Hvordan kan Emisoft hjelpe?

Vi forstår betydningen av å sette vitenskapsbaserte klimamål (SBTi) og er her for å hjelpe organisasjoner med prosessen. Vårt ekspertteam innen bærekraft og klimarapportering tilbyr skreddersydde løsninger som passer dine unike behov. Vår tilnærming begynner med en grundig gjennomgang av din organisasjons nåværende utslippskilder i klimaregnskapet. Dette danner grunnlaget for å definere vitenskapelige utslippsmål som er i tråd med Parisavtalen.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig samtale og utforsk hvordan vi kan støtte din organisasjon på veien mot å sette SBTi-mål og oppfylle dine bærekraftsmål.

Trenger du hjelp med SBTi? Fyll ut så tar vi kontakt:

Les mer:

🧑‍🔬Rådgivning – bistand til SBTi

📗Kurs – klimaregnskap & bærekraftsrapportering

🖥️GHG123 – SaaS klimaregnskap

💡Klimaregnskap – metodikk

📞 Kontakt oss

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om miljø, klima og bærekraft i vårt kunnskapssenter.

Kunnskapssenter

Hvordan kan Emisoft hjelpe?

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig samtale og utforsk hvordan vi kan støtte din organisasjon på veien mot å sette SBTi-mål.

Adrian Apelseth, salgskonsulent

Epost: adrian.apelseth@emisoft.com

Tlf: +47 995 59 030