Scope 1 - Direkte utslipp

GHG-protokollen definerer Scope 1 som direkte utslipp fra utstyr som din virksomhet eier eller kontrollerer. Det vil si at, avhengig av hvordan virksomheten har definert omfang av klimaregnskapet, kan det være relevant å ta med utslipp fra leaset utstyr her.

Denne delen av klimaregnskapet er obligatorisk å rapportere på, og mange setter seg mål om å redusere Scope 1-utslipp først, før de går løs på utslippene fra Scope 2 og 3.

GHG-protokollen deler utslippene opp i tre scopes

Ikoner: icons8.com

Hvor kommer utslippene fra?

Nedenfor er de vanligste aktivitetskildene som skal rapporteres i Scope 1 

  • Utslipp fra virksomhetens kjøretøy: Klimagassutslippene som oppstår ved bruk av selskapets eide kjøretøy kan for eksempel komme fra transport av materialer og produkter. Det kan også være utslipp i forbindelse med ansatte som bruker firmabil i jobbsammenheng.  Forbruket kan oppgis i antall km eller liter (for eksempel innhentet fra bensinavtale).
  • Forbrenning av drivstoff: Utslipp fra forbrenning av drivstoff i maskiner, generatorer eller industriovnerDet er vanlig å rapportere mengdene antall litertonn eller m3.
  • Utslipp fra produksjonsprosesserUtslippene kommer vanligvis fra produksjon eller prosessering av materialer, betong, aluminium, kjemikaler og syrer.
  • Utslipp fra lekkasjerNoen virksomheter opplever uønskede utslipp som et resultat av lekkasjer fra kjølemedier varmepumper eller kjøleskap. Eldre kjølemedier kan ha en effekt som er flere tusen ganger høyere enn CO2.
  • Utslipp fra bygg: Virksomheter som bruker oljefyr, gass eller biobrensel til oppvarming fører utslippene herForbrenning av fossil olje og gass rapporteres i Scope 1, mens CO2-andelen av biobrensel rapporteres separat. 

Hvordan unngå dobbelttelling?

Vi får ofte spørsmål om hvordan man kan unngå dobbelttelling.

GHG-protokollen hjelper med dette fordi klimagassutslippene der blir delt opp i direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2 og 3) utslipp. Alle direkte utslipp telles kun i Scope 1 for én virksomhet, men utslippene kan telles flere ganger som indirekte utslipp for de virksomhetene som har påvirkning gjennom hva de etterspør. 

Et eksempel er utslipp fra drivstofforbruket til et flyselskap som vil ligge i Scope 1 fordi de selv eier eller kontrollerer utstyret. For reisebyrå og for passasjerer vil reisene rapporteres i Scope 3 – de kan påvirke utslippene, men ikke kontrollere dem. 

Se videoen om introduksjon til Scope 1 direkte utslipp:

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.