Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

GHG-protokollen definerer Scope 2 som indirekte utslipp fra innkjøpt energi. Utslippene kommer fra fire kategorier: elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling og damp. For de som lager energi regnes utslippene fra produksjonen som Scope 1mens for virksomheter som kjøper energi regnes utslippene i Scope 2.

Denne delen av klimaregnskapet er obligatorisk å rapportere på hvis man rapporterer i henhold til GHG-protokollen.

GHG-protokollen deler utslippene opp i tre scopes

Hvordan beregnes utslipp i Scope 2?

følge GHG-protokollen skal Scope 2 beregnes på to måter: lokasjonsbasert og markedsbasert metode.  

  • Lokasjonsbasert metode baserer beregningene på i hvilket land strømmen er produsert og faktoren baseres . Norge er strømmen som produseres renere enn den er for eksempel i andre landhvor det brukes mer fossile energikilder, som for eksempel kullkraft.
  • Markedsbasert metode baserer beregningene på hvorvidt virksomheten har kjøpt opprinnelsesgarantier for strømforbruket sitt. Slike garantier er en støtteordning for produsenter av fornybar strøm. Dette garanterer at strømmen kommer fra fornybare kilder og derfor er faktoren for strøm med opprinnelsesgarantier satt til 0 gCO2e/kWh. Metoden som brukes for å beregne utslippsfaktoren etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er solgt kalles residualmiks. Kjøper man ikke opprinnelsesgarantier skal residualmiks-faktor brukes. Det er viktig å merke seg at det er begrenset tilgang til fornybar energi som gjør at tilgangen på opprinnelsesgarantier også er begrenset.  

 

Et eksempel er hvis man har et årlig strømforbruk på 100 000 kWh, så vil klimapåvirkningen med de to metodene se slik ut:  

Hvordan rapporteres utslippene?

Fører man klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen skal begge metodene brukes

Når man summerer opp Scope 1, 2 og 3 kan man velge hovedmetoden som skal brukes i klimaregnskapet (f.eks. Scope 1 + markedsbasert Scope 2 + Scope 3). Den andre metoden skal vises separat. 

Det er viktig at metodene blir brukt hver for seg og ikke legges sammen.

Se videoen om introduksjon til Scope 2:

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.