Klimaregnskap og miljørapportering

Trenger du verktøy eller rådgivning for å starte, eller utvide scopet ditt?
Emisoft har systemer og erfarent fagmiljø som bistår organisasjoner i alle faser av rapporteringen.

Klimaregnskapsystem, GHG123

 

Vår programvare for klimaregnskap, GHG123, beregner virksomhetens klimaavtrykk i henhold til
GHG-protokollen.

 

Start i dag – klimaregnskap på 1-2-3!

 

GHG123 - Ditt verktøy for klimaregnskap

GHG123 er vår programvare for å beregne klimaavtrykk i henhold til GHG-protokollen.

Verktøyet er skybasert og fokuserer på kvalitet i alle ledd.

Rådgivning og kurs innen klimaregnskap og bærekraft

Vi hjelper deg med å komme i gang og videreutvikle klimaregnskapet – eller bistå din bedrift med bærekraftarbeid (CSRD).

Vi kan bistå med kurs, kartlegging, rapportering og målsettinger.

  • Equinor Logo
  • Logo Borealis
  • FFF Logo
  • Phillips Logo
Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Vårt kunnskapssenter blir stadig utvidet med nye tema – kanskje du finner svar på dine spørsmål der?

Kunnskapssenter
Er CO2 regnskap og klimaregnskap det samme?

På en måte, de er i slekt! Begrepet klimaregnskap blir ofte brukt i samme setting som CO2 regnskap, klimaavtrykk, klimafotavtrykk, klimagassregnskap, klimakalkulator, karbonavtrykk eller andre varianter.
Klimaregnskap gir en oversikt over alle klimagassene (inkludert CH4, N2O osv.), ikke bare CO2.

Vårt verktøy for klimaregnskap GHG123, kalkulerer tCO2e avtrykket til din bedrift. Les mer om hva tCO2e betyr.

Hva er GHG-protokollen?

Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHGprotokollen, er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp i et klimaregnskap. 

Hovedtanken bak GHG-protokollen er å dele utslippene opp i tre områder, eller “Scopes”. Les mer i vårt kunnskapssenter her: Hva er GHG-protokollen?