Klimaregnskap

Klimaregnskap og klimafotavtrykk blir stadig nevnt i media, årsrapporter og i næringslivet. Hva er egentlig et klimaregnskap og hvordan kan du komme i gang?

Emisoft har lang erfaring innen klima og miljø, og vi kan hjelpe din bedrift med å sette opp et klimaregnskap som møter behovene både for interne prosesser og eksterne interessenter.

Vi tilbyr klimaregnskapsystem, GHG123, og imøtekommende konsulenter som sikrer at dere kommer i mål.

La oss først se litt på hva et klimaregnskap er og hvorfor det er viktig!

Hva er et klimaregnskap?

Klimaregnskap er et verktøy for å få oversikt over klimapåvirkning (direkte og indirekte utslipp) til organisasjoner.
Det er er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere klimapåvirkning organisasjoner har på klimaet.

Hvordan kalkuleres klimaregnskap?

Mengdedata som f.eks. strøm (kWh) eller drivstoff (l) blir kalkulert med en utslippsfaktor og deretter regnet om til en felles klimagassenhet (tCO2e). På samme måte som et finansregnskap gir det en kvantifiserbar oversikt, og sier noe om hvor fotavtrykket er størst og hvor man bør sette inn tiltak. Når tiltak er satt i gang, vil jevnlig oppfølging og rapportering gi kunnskap om tiltakene har hatt forventet effekt.

Hvorfor er klimaregnskap viktig?

For at vi skal nå Parisavtalen må alle nasjoner og organaisjoner kutte utslipp. Første steg for å kutte utslipp er å få en oversikt over hvor du står i dag, og dette gjøres ved å føre et klimaregnskap.

Det er blitt en forventning og i noen tilfeller krav om at selskaper skal føre klimaregnskap. Det er også en viktig del av FNs bærekraftsmål, og blir ofte etterspurt i verdikjeder. Alle organisasjoner får nå et større ansvar for å føre en oversikt over sine utslipp. Det som før var bra for omdømme og markedsføring, er blitt en selvfølge.

For at man skal kunne redusere klimafotavtrykket, er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør at bedriften kan prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og kan sette mål. klimagassregnskap i henhold til GHG-protokollen gir mulighet til å sammenligne utslippene til to ulike selskaper. Fordi at dette er en standard som stiler konkrete krav til hvordan et klimagassregnskap skal utformes, gjør det at virksomhetene må følge de samme prinsippene.

Hvorfor bør din bedrift starte med klimaregnskap?

 • Klimaregnskap et et verktøy for å få oversikt over klimapåvirkning til bedriften
 • Det er et verktøy for å definere basisår, og sette utslippsmål iht. vitenskaplig baserte klimamål (SBTi)
 • Klimaregnskap skaper et god base for bærekraftsarbeidet i selskapet
 • Verktøy for å få innsikt i hvor man kan redusere utslipp
 • Gir forståelse mellom forbruk og utslipp
 • Det viser til faktiske tiltak og kvantifiserbare tall reduserer risikoen for grønnvasking
 • Mulig å imøtekomme flere krav fra f.eks. offentlige anbudsprosesser, leverandørkrav, investorer og andre interessenter
 • Bedriften vil kunne kutt både utslipp og kostnader
 • Et godt fundament for klimarisiko og TCFD rapportering
 • Et godt fundament for miljøsertifiseringer
 • Oversikt over påvirkningskraften i verdikjeden

Hvordan kan vi hjelpe?

Verktøy for klimaregnskap (GHG123):

Vårt verktøy for klimaregnskap, GHG123, gjør det enkelt for virksomheten å legge inn tall for drivstoff-forbruk, strøm, avfallsmengder, innkjøp, flyreiser osv. Emisoft oppdaterer utslipssfaktorene årlig slik at dere kan stole på resultatene som blir kalkulert i rapporter og dashbord.

GHG123 bruker den mest anerkendte og anvendte standarden for klimaregnskap, GHG-protokollen som deler alle utslippene inn i Scope 1, 2 og 3.

Ipad

Se våre ulike løsninger:

Konsulenttjenester:

Emisoft har over 30 års erfaring med å bistå kunder med klima- og miljørapportering.

For dem som ønsker mer hjelp står våre rådgivere til tjeneste. Vi kan bistå med utarbeidelse av klimaregnskap, innhenting og kvalitetssjekk av data, import av data inn i GHG123. Vi kan også sammenstille klimarapporter etter standarden ISO 14064, som sikrer all relevant informasjon for interessenter.

Vi har kunder langs hele lærekurven – noen har aldri ført klimaregnskap før, og noen har gjort det i mange år og har kommet langt i å kartlegge klimapåvirkningen i verdikjeden sin.

Vi tilbyr også kurs i klimaregnskap, les mer her: kurs

“You can’t manage what you don’t measure”

Se videoen om hvorfor det er viktig med klimaregnskap: