Klimaregnskap

Klimaregnskap blir stadig viktigere innen bærekraftsrapportering og verdensbildet. Hva er egentlig et klimaregnskap, og hvordan kan din bedrift komme i gang?

Emisoft har lang erfaring innen klima, bærekraft og miljø. Vi hjelper bedrifter med å etablere klimaregnskap som oppfyller både interne og eksterne krav.
Utforsk vårt klimaregnskapsystem, GHG123, og våre imøtekommende konsulenter som sikrer at dere når målene deres.

La oss først se litt på hva et klimaregnskap er og hvorfor det er viktig!

Hva er et klimaregnskap?

Klimaregnskap er et verktøy som gir oversikt over organisasjoners klimapåvirkning gjennom direkte og indirekte utslipp. Det er avgjørende for å kartlegge og redusere klimapåvirkningen en organisasjon har på klimaet.

Hvordan kalkuleres klimaregnskap?

Mengdedata som strøm (kWh) eller drivstoff (liter) blir bergenet med en utslippsfaktor og omregnes til en felles klimagassenhet (tCO2e). Det gir en kvantifiserbar oversikt som identifiserer hvor fotavtrykket er størst og hvor man bør sette inn tiltak. Ved jevnlig oppfølging og rapportering kan man evaluere effekten av tiltakene

Hvorfor er klimaregnskap viktig?

For å oppnå Parisavtalen er det nødvendig at nasjoner og organisasjoner reduserer utslippene. Første skritt er å få en oversikt over dagens situasjon ved å føre et klimaregnskap.

Det er en økende forventning og i noen tilfeller et krav (CSRD) om at selskaper fører klimaregnskap. Det er også en viktig del av FNs bærekraftsmål og etterspørres ofte i verdikjeder. Alle organisasjoner har nå et større ansvar for å ha kontroll på utslippene sine. Det som tidligere var bra for omdømmet og markedsføringen, er nå blitt en selvfølge.

For å redusere klimafotavtrykket er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør det mulig for bedrifter å prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og sette seg mål. Et klimagassregnskap i henhold til GHG-protokollen muliggjør sammenligning av utslippene til to ulike selskaper. Det gir en standard som stiller konkrete krav til utformingen av et klimagassregnskap, slik at virksomheter må følge de samme prinsippene.

Hvorfor bør din bedrift starte med klimaregnskap?

 • Det er et verktøy for å få oversikt over klimapåvirkning til bedriften
 •  Sette utslippsmål iht. vitenskapelige baserte klimamål (SBTi)
 • Essensielt for bærekraftsarbeid og rapportering (f.eks. CSRD
 • Gir forståelse mellom forbruk og utslipp
 • Kvantifiserbare data reduserer risikoen for grønnvasking
 • Et godt fundament for miljøsertifiseringer
 • Oversikt over påvirkningskraften i verdikjeden

Verktøy for klimaregnskap, GHG123:

GHG123 er det ideelle verktøyet for å systematisere klimaregnskapet. Med vår skybaserte løsning blir det enkelt for din virksomhet å registrere tall for drivstoff, strøm, avfallsmengder, innkjøp, flyreiser og mer. Vi sørger for å oppdatere utslippsfaktorene årlig, slik at rapporter og dashboards alltid er presise og oppdaterte.

GHG123 bruker den mest anerkjente standarden for klimaregnskap, GHG-protokollen som deler inn utslippene i Scope 1, 2 og 3.

Ta det første skrittet mot en mer bærekraftig virksomhet. Oppdag GHG123 i dag og la oss hjelpe deg med å gjøre klimaregnskapet til en styrke for din organisasjon. Les mer her:

Konsulenttjenester og kurs:

Vi har allsidige kunder langs hele læringskurven – noen har aldri ført klimaregnskap før, mens andre har mange års erfaring med å kartlegge og rapportere på klimapåvirkningen i sin verdikjede. Uansett hvor dere befinner dere på reisen, er vi her for å veilede og hjelpe dere.

Våre hyggelige og imøtekommende rådgivere tilbyr omfattende hjelp, blant annet med:

 • Workshops for å kartlegge utslippskilder i verdikjeden
 • Kartlegge datakilder internt og eksternt
 • Kvalitetssikre (QA) data dere har hentet inn
 • Registrere og importere data inn i GHG123
 • Bistå kunder med å sette mål og kutte klimagassutslipp
 • Lage grunnlag for revisor og bistå i gjennomgangen av klimaregnskapet
 • Diverse ekspertise innen beregninger/kalkulasjoner og utslippsfaktorer
 • Fysiske og praktiske kurs i klimaregnskap

«You can’t manage what you don’t measure»

Ønsker du mer informasjon eller et møte med oss?

GHG123 – SaaS løsning:

🧑‍💻Brukervennlig SaaS løsning iht. GHG-protokollen

🖥️ Enkel dataregistrering: manuelt | via import | API

📉Innsikt i hvor en bør redusere utslipp med oversiktlige dashbord

🔎Forstå forhold mellom forbruk og utslipp

👋Pålitelig rådgivning og support

Les mer:

🧑‍🔬Rådgivning – bistand til klimaregnskap

📗Kurs – klimaregnskap & bærekraftsrapportering

🖥️GHG123 – SaaS klimaregnskap

📞 Kontakt oss