Programvare for klimaregnskap:

GHG123 Standard

GHG123 Standard er det enkleste av de tre nivåene vi tilbyr, og passer bra for virksomheter som skal lage sitt første klimaregnskap eller har en enkel organisasjon.

Her får du tilgang på opp til to brukere og opp til tre organisasjonsnivåer.

For mer avansert funksjonalitet, les mer om GHG123 Plus og GHG123 Enterprise.

Brukervennlig

  • Moderne skyløsning med enkel meny og oversiktlige registreringsskjema for f.eks. drivstoff-forbruk og avfallsmengder
  • Valgfri frekvens for registrering av dato, f.eks. årlig, kvartalsvis eller månedlig
  • Faktorbibliotek for klimapåvirkning oppdateres årlig
  • Tilgjengelig på norsk, engelsk og svensk

Registreringsskjema for drivstoff

Oversiktlig

  • Dashboard viser utvikling år for år for klimagassutslipp, energibruk, materialer, avfall osv.
  • Oppsummeringsrapporter viser flere detaljer rundt innlagte tall og kalkulerte utslipp
  • Enkel sammenligning av ulike deler av organisasjonen, f.eks. avdeling eller prosjekt
  • Alle data kan eksporteres til Excel for videre analyse

Sporbart

  • Filer (f.eks. strømregninger) kan legges ved som støttedokumentasjon
  • Alle endringer blir merket med tidspunkt og bruker, så du kan se når data ble lagt inn og siste endringstidspunkt

Ikon for GHG-protokollen GHG-protokollen

Les mer om GHG-protokollen, det mest brukte rammeverket for klimaregnskap, på vårt kunnskapssenter.

Hva er GHG-protokollen?