Programvare for klimaregnskap:

GHG123 Plus

GHG123 Plus er det nivået de fleste av våre kunder velger. Det passer bra for virksomheter som har noe kompleksitet i organisasjonen sin, og for dem som ønsker tilgang til import og til detaljerte rapporter.

Her får du tilgang på opp til 20 brukere og opp til seks organisasjonsnivåer.

For enklere versjon, les mer om GHG123 Standard. For mer avansert funksjonalitet, les mer om GHG123 Enterprise.

Brukervennlig

 • Moderne SaaS løsning med enkel meny og oversiktlige registreringsskjema for f.eks. drivstoff-forbruk og avfallsmengder
 • Valgfri frekvens for registrering av dato, f.eks. årlig, kvartalsvis eller månedlig
 • Faktorbibliotek for klimapåvirkning oppdateres årlig
 • Tilgjengelig på norsk, engelsk og svensk
 • PLUS: Ekstra rolletilganger for superbruker og revisor
 • PLUS: Import fra Excel
 • PLUS: Dokumentbibliotek

Registreringsskjema for drivstoff

Oversiktlig

 • Dashboard viser utvikling år for år for klimagassutslipp, energibruk, materialer, avfall osv.
 • Oppsummeringsrapporter viser flere detaljer rundt innlagte tall og kalkulerte utslipp
 • Enkel sammenligning av ulike deler av organisasjonen, f.eks. avdeling eller prosjekt
 • Alle data kan eksporteres til Excel for videre analyse
 • PLUS: QA-rapporter som viser alle detaljer, faktorer, utregninger osv.

Sporbart

 • Filer (f.eks. strømregninger) kan legges ved som støttedokumentasjon
 • Alle endringer blir merket med tidspunkt og bruker, så du kan se når data ble lagt inn og siste endringstidspunkt
 • PLUS: Superbrukere kan godkjenne data og dermed sikre dem mot endringer
 • PLUS: Endringslogg gir tilgang til tidligere versjoner av innlagte data

Ikon for GHG-protokollen GHG-protokollen

Les mer om GHG-protokollen, det mest brukte rammeverket for klimaregnskap, på vårt kunnskapssenter.

Hva er GHG-protokollen?