Programvare for klimaregnskap:

GHG123 Enterprise

GHG123 Enterprise er fullversjonen av vår programvare for klimaregnskap. Med denne versjonen får du tilgang til API for kobling mot andre systemer, og det er mulighet for å legge inn tilpassede typer, faktorer, rolletilganger og rapporter.

Her får du tilgang på opp til seks organisasjonsnivåer og så mange brukere dere trenger.

For enklere funksjonalitet, les mer om GHG123 Standard og GHG123 Plus.

Klimaregnskap

 • Moderne SaaS løsning med tilpasset meny og oversiktlige registreringsskjema for f.eks. drivstoff-forbruk og avfallsmengder
 • Valgfri frekvens for registrering av dato, f.eks. årlig, kvartalsvis eller månedlig
 • Faktorbibliotek for klimapåvirkning oppdateres årlig, kan tilpasses med egne EPD og faktorer
 • Tilgjengelig på norsk, engelsk og svensk
 • Rolletilganger for sluttbruker, superbruker, revisor og administrator
 • Import fra Excel
 • Dokumentbibliotek
 • ENTERPRISE: Mulighet for å inkludere spesialtilpassede typer (f.eks. drivstofftyper) og faktorer
 • ENTERPRISE: Mulighet for å koble andre systemer til GHG123 via vårt REST API
 • ENTERPRISE: Mulighet for spesialtilpassede rolletilganger, f.eks. for dine leverandører

Registreringsskjema for drivstoff

Oversiktlig

 • Dashboard viser utvikling år for år for klimagassutslipp, energibruk, materialer, avfall osv.
 • Oppsummeringsrapporter viser flere detaljer rundt innlagte tall og kalkulerte utslipp
 • Enkel sammenligning av ulike deler av organisasjonen, f.eks. avdeling eller prosjekt
 • Alle data kan eksporteres til Excel for videre analyse
 • QA-rapporter som viser alle detaljer, faktorer, utregninger osv.
 • ENTERPRISE: Mulighet for å koble egne rapporteringssystemer (f.eks. PowerBI) mot GHG123 via REST API
 • ENTERPRISE: Mulighet for spesiallagde rapporter basert på dine behov

Rapport som viser klimapåvirkning

Sporbart

 • Filer (f.eks. strømregninger) kan legges ved som støttedokumentasjon
 • Alle endringer blir merket med tidspunkt og bruker, så du kan se når data ble lagt inn og siste endringstidspunkt
 • Superbrukere kan godkjenne data og dermed sikre dem mot endringer
 • Endringslogg gir tilgang til tidligere versjoner av innlagte data

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om GHG-protokollen, det mest brukte rammeverket for klimaregnskap, på vårt kunnskapssenter.

Hva er GHG-protokollen?