Miljørapportering

Miljørapportering dekker et bredt spekter av områder som går utover klimaregnskap, da det omfatter både utslipp og forbruk som påvirker miljøet rundt oss. Det er omfattende praksis som tar hensyn til alle typer utslipp som kan påvirke miljøet, ikke bare begrenset til klimagasser. Det er en viktig del av rapporteringen for virksomheter, da det hjelper dem med å få innsikt i deres totale miljøpåvirkning og identifisere områder der de kan gjøre forbedringer.

I Norge er Forurensningsloven en sentral juridisk ramme for å beskytte det ytre miljøet mot forurensning og fremme ansvarlig håndtering av avfall. Denne loven legger vekt på viktigheten av å redusere og forebygge forurensning:

Som forurensning regnes alt utslipp:

 1. av fast stoff, væske og gass til luft, vann eller i grunnen
 2. støy og rystelser
 3. lys og bestemte typer stråling
 4. påvirkning av temperaturen.

 

Virksomheter som har utslippstillatelser og rapporteringsplikter er spesielt underlagt kravene i Forurensningsloven, og miljørapportering blir dermed en viktig del av deres forpliktelser for å overholde loven og sikre en forsvarlig miljøkvalitet.


Fra norskvann.no

Ved å ta miljørapportering på alvor kan virksomheter vise sitt engasjement for en bærekraftig fremtid og bygge tillit blant kunder, investorer og interessenter. Rapporteringen gir et transparent bilde av deres miljøpåvirkning og viser at de tar sitt samfunnsansvar seriøst. Samtidig kan miljørapportering hjelpe virksomheter med å identifisere kostnadseffektive og miljøvennlige tiltak som kan føre til bedre omdømme, kostnadsbesparelser og økt konkurransekraft.

For å holde oversikt over gjeldende krav en virksomhet må forholde seg til, kan det være hensiktsmessig å systematisere arbeidet med dette.

For å sikre at virksomheten oppfyller nødvendige rapporteringskrav, er det meget hensiktsmessig å innføre et miljørapporteringsystem.

Det handler om å ha kontroll på virksomhetens miljøpåvirkning gjennom arbeid med konkrete mål for å sikre virksomhetens kontinuerlige miljøforbedring.

Å ta ansvar for miljøpåvirkningen er ikke bare viktig for planeten, men også for virksomhetens omdømme og langsiktige suksess. Med Emisoft 7 kan din virksomhet enkelt håndtere miljørapportering og arbeide mot en mer bærekraftig drift.

Landskapsbilde fjord

Emisoft 7 – System for miljørapportering

 

Emisoft har levert miljørapporteringsystem, Emisoft 7, til store bedrifter i over 30 år- og spesielt til organisasjoner som har utslipp som de har plikt til å rapportere til myndigheter. Her har vi kunder innen forskjellige bransjer:

 • Olje og Gass (operatør)
 • Aluminiumsprodusenter
 • Akvakultur
 • Silisiumkarbid-produsenter
 • Militært (Forsvaret)
 • Decommissioning

 

Våre løsninger dekker de fleste typer utslipp og kalkulasjoner, og kan tilpasses bedriftens unike krav.

Vi tilbyr blant annet følende moduler:

 • Utslipp til luft
 • Energi
 • Kjemikalier
 • Avfall
 • Laboratorie-resultater
 • Materialer og råvarer
 • Produksjon
 • Vann
 • Logo Borealis
 • Phillips Logo
 • Lerøy Logo
 • FFF Logo
 • Equinor Logo