Miljørapportering

Miljørapportering dekker et større område enn klimaregnskap – her tas utslipp og forbruk med uavhengig av om de har effekt på klimaet (klimagasser), men som likevel har en effekt på det videre miljøet rundt oss.

 

For å holde oversikt over gjeldende krav en virksomhet må forholde seg til, kan det være hensiktsmessig å systematisere arbeidet med dette. For å sikre at virksomheten oppfyller nødvendige krav innen miljø, er det meget hensiktsmessig å innføre et miljørapporteringsystem. Det handler om å ha kontroll på virksomhetens miljøpåvirkning gjennom arbeid med konkrete mål for å sikre virksomhetens kontinuerlige miljøforbedring.

 

Etter norsk lov er det en generell plikt til å unngå forurensning og forby forsøpling, gitt av Forurensningsloven. Loven skal verne det ytre miljø mot forurensning, fremme god avfallshåndtering og sikre en forsvarlig miljøkvalitet.

Som forurensning regnes alt utslipp:

 1. av fast stoff, væske og gass til luft, vann eller i grunnen
 2. støy og rystelser
 3. lys og bestemte typer stråling
 4. påvirkning av temperaturen.

Emisoft 7 - miljøregnskap

Emisoft har i 30 år levert miljøregnskapsystem, Emisoft 7, til store bedrifter – og spesielt til organisasjoner som har utslipp som de har plikt til å rapportere til myndigheter. Her har vi kunder innen forskjellige bransjer, eksempler er

 

Les mer om vår programvare her: Emisoft 7

Landskapsbilde fjord

Kort om Emisoft 7 – løsning for miljørapportering

Våre løsninger for Miljøregnskap dekker de fleste typer utslipp og kalkulasjoner, og kan tilpasses bedriftens unike krav.

Vi tilbyr følgende moduler:

 • Utslipp til luft
 • Energi
 • Kjemikalier
 • Avfall
 • Laboratorie-resultater
 • Materialer og råvarer
 • Produksjon
 • Vann
 • Logo Borealis
 • Phillips Logo
 • Lerøy Logo
 • FFF Logo
 • Equinor Logo