Bærekraftsrapportering

Med lang erfaring innen miljørapportering til myndigheter og utarbeidelse av klimaregnskap, er vi godt kvalifisert til å bistå din virksomhet med bærekraftsrapportering, inkludert CSRD/ESRS, og andre standarder. Vi forstår den økende betydningen av å kommunisere bærekraft og fokuserer på transparent rapportering og ansvarlig drift.

Hvordan kan vi bistå?

Vår tilnærming til bærekraftsrapportering og CSRD-rapportering er grundig og omfattende. Vi har ekspertisen som trengs for å hjelpe din virksomhet med å lykkes på dette området. Her er en oversikt over hva vi kan bistå med:

  • Vesentlighetsanalyse og dobbel vesentlighetsanalyse: Vi starter ofte med en grundig vurdering av din virksomhets vesentlige bærekraftsaspekter. Dette inkluderer å identifisere de faktorene som er mest relevante for din virksomhet og interessentene. Vår ekspertise  bidrar til å finne de områdene der din virksomhet kan ha den største risikoen og påvirkningen.
  • Utvikling av ESG-strategier med vekt på klima og miljø: Vi jobber tett med din virksomhet for å utvikle bærekraftsstrategier som tar spesielt hensyn til klima og miljø. Dette innebærer blant annet å identifisere målsetninger, tidsfrister og handlingsplaner.
  • Utarbeide og kvalitetssikre klimaregnskap (iht. GHG-protokollen) i vårt system GHG123: Vårt kvalitetssystem GHG123 gir deg muligheten til å effektivt samle inn, analysere og rapportere klimaregnskapet for din virksomhet. Vi sørger for at klimaregnskapet er i samsvar med GHG-protokollen og at datakvaliteten er på høyeste nivå.
  • Utslippsmål i samsvar med Science-Based Targets initiative (SBTi): Vi hjelper din virksomhet med å fastsette ambisiøse og vitenskapsbaserte utslippsmål som er i tråd med SBTi. Dette bidrar til å sikre at din virksomhet tar sin del av ansvaret for å begrense global oppvarming.
  • Håndtering av andre relevante miljø- og bærekraftsparametre: Vi tar også ansvar for å inkludere andre viktige bærekraftsparametre som kan variere avhengig av din bransje og virksomhet. Dette sikrer en helhetlig tilnærming til bærekraftsrapportering som dekker alle relevante områder.
  • Utarbeidelse av bærekraftsrapport (Sustainability Statement): Med tett oppfølging og dialog vil vi kunne utforme bærekraftsrapporter som er i samsvar med CSRD/ESRS og andre relevante standarder. Dette inkluderer utarbeidelse av detaljerte «sustainability statements» som skal revideres i tråd med CSRD.

Vår målsetning er å støtte din virksomhet på veien mot mer omfattende og effektiv bærekraftsrapportering, samtidig som vi legger grunnlaget for en ansvarlig og bærekraftig fremtid.

Vår forpliktelse

Med over 30 års erfaring innen fagfeltet er Emisoft dedikert til å hjelpe selskap med å håndtere stadig mer komplekse krav til rapportering. Gjennom vår ekspertise og skreddersydde løsninger få et sluttprodukt som er bygget på kvalitet, i tillegg til at du alltid vil føle deg trygg i prosessen.

Pris og omfang

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss i dag for å utforske hvordan vi kan støtte din virksomhet i denne prosessen. Basert på informasjon om omfang og ambisjon vil du få tilsendt et tilrettelagt tilbud.

Hvordan kan Emisoft hjelpe?

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig samtale og utforsk hvordan vi kan støtte din organisasjon med bærekraftsrapportering.

Adrian Apelseth, salgskonsulent

Epost: adrian.apelseth@emisoft.com

Tlf: +47 995 59 030

Les mer:

🧑‍🔬Rådgivning – generell bistand

📗Kurs – klimaregnskap & bærekraftsrapportering

🖥️GHG123 – SaaS klimaregnskap

💡Klimaregnskap – metodikk

📞 Kontakt oss