Hva er utslipssfaktorer?

For å beregne klimagassutslippene (tCO2e) i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktorer som kan ganges opp med mengden. Denne ligningen kan både være enkel og komplisert. En kan beregne utslipp ved hjelp av utslippsfaktorer; f.eks. drivstoffmengde * faktor = resultat, eller mengde av avfall * faktor (som er avhengig av hånderingstemoden) = resultat.

Klimaregnskap er ny vitenskap, og reglene oppdateres underveis. En del faktorer og elementer kan variere ut ifra kilder og hvordan de er utregnet.

I Emisoft sitt klimaregnskapsystem, GHG123, brukes det standardfaktorer fra blant annet DEFRA (UK Department for Environment, Food, and Rural Affairs). Det er et åpent og velrenommert faktorsett som er mye brukt. Det er etterprøvbart og dermed transparent faktorsett. Faktorsettet inkluderer f.eks. faktorer for drivstoff, transport, materialer og avfall.

Det er også egne faktorer for strøm:

Det finnes også mange flere typer utslippsfaktorer som er utarbeidet av selskaper, for produkter eller myndigheter. Ta kontakt med oss for å få en veiledning i utslippsfaktorer.

Ta kontakt med oss

Trenger du og din bedrift litt veiledning?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om klimaregnskap og bærekraft i vårt kunnskapssenter

Kunnskapssenter