Hva er utslippsfaktorer?

For å beregne klimagassutslippene (tCO2e) i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktor som kan ganges med mengde aktivitetsdata. Denne ligningen kan både være enkel og komplisert. En kan f.eks. beregne utslipp ved hjelp av utslippsfaktorer på følgende måte:

  • Drivstoffmengde * utslippsfaktor for drivstoffet = resultat (CO2e)
  • Avfallsmengde * utslipssfaktor for avfallsfraksjon (som er avhengig av hånderingstemoden) = resultat (CO2e)
  • Drivstoff i Scope 1 eller energiforbruk i Scope 2 * utslippsfaktor (Well-to-Tank) = resultat (CO2e) i Scope 3 (kategori 3: Utslipp relatert til energiproduksjon)

En av de største utfordringene med et klimaregnskap er nemlig utslippsfaktorene. Det finnes ingen fastsatt norsk standard, og ulike virksomheter kan velge å bruke forskjellige utslippsfaktorer.

Artikkelen i E24 «Etterlyser standardiserte klimaregnskap for næringslivet» (2021) tar opp tematikken rundt ønsket om å få på plass et rammeverk for faktorer og klimaregnskap i Norge

Så lenge virksomhetene er tydelige på hvilke faktorer de bruker og er åpne om hvordan klimaregnskapet utarbeides, blir det en god og transparent prosess. Dette er spesielt viktig når man skal rapportere i henhold til ESRS standardene og det kommende bærekraftsdirektivitet CSRD. Dette gir mulighet til å se kilden til de ulike dataene og resultatene.

Fordelen med å bruke et verktøy som GHG123 er at Emisoft har oversikt over relevante utslippsfaktorer, og oppdaterer dem årlig. På denne måten kan kunder fokusere på fremskaffing av nødvendig aktivtetsdata. Det blir en åpen prosess å få klimaregnskapet revidert av en revisor hvis man har et system for alle dataene, kalkulasjonene, faktorene og resultatene.

Standardfaktorer

I vårt klimaregnskapsystem, GHG123, brukes det standardfaktorer fra blant annet DEFRA (UK Department for Environment, Food, and Rural Affairs). Det er et åpent og velrenommert faktorsett som er mye brukt. Det er et etterprøvbart og dermed transparent faktorsett. Faktorsettet inkluderer f.eks. faktorer for drivstoff, transport, materialer og avfall.

I GHG123 brukes også egne utslippsfaktorer for strøm:

Det finnes flere ulike klikder utslippsfaktorer, som f.eks Ecoinvent som er utarbeidet av selskaper, for produkter eller myndigheter.

Spesialtilpassede faktorer

Det er blitt større fokus å innhente utslippsfaktorer fra leverandører slik at man får et mer detaljert klimaregnskap. Det er spesielt aktuelt for innkjøp og varer i Scope 3, knyttet til f.eks. materialer.
Mange selskap ønsker i dag å utarbeide utslippsfaktorer (CO2e-faktor) eller EPD (miljødeklarasjon) for sine produkter og tjenester, som de kan levere til sine kunder og andre interessenter.

 

Ta kontakt med oss

Ønsker du og din bedrift veiledning i bruk av utslippsfaktorer?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om klimaregnskap og bærekraft i vårt kunnskapssenter

Kunnskapssenter

Les mer:

🧑‍🔬Rådgivning – bistand til utslippsfaktorer og rapportering

📗Kurs – klimaregnskap & bærekraftsrapportering

🖥️GHG123 – SaaS klimaregnskap

💡Klimaregnskap – metodikk

📞 Kontakt oss