Basisår - hva er det?

Et basisår er et valgt år som en virksomhet velger som utgangspunkt for klimaregnskapet sitt

Basisåret har to viktige funksjoner:

  • Det gir grunnlag for å følge klimaregnskapet over tid, ved at man sammenligner nåværende år mot basisåret.

  • Mange virksomheter velger å sette målene sine basert på et basisår, f.eks. «Vi skal redusere klimapåvirkningen vår 80% frem til 2030, målt opp mot vårt basisår 2015».

Hvordan velge basisår?

Velg et år hvor du har data, gjerne det første året dere har laget klimaregnskap. Hvis dere allerede har ført klimaregnskap i mange år, er det også mulig å sette basisåret som snittet av flere år (f.eks 2015-2020).

Hva skjer hvis utslippene endrer seg av strukturelle årsaker?

Beregnet klimapåvirkning kan endre seg over tid, og ikke bare fordi din organisasjon slipper ut større eller mindre mengder med klimagasser. Hvis bedriften f.eks. kjøper opp en konkurrent vil dere få høyere utslipp over natten, selv om ikke utslippene totalt i verden går opp.

GHG-protokollen lister følgende eksempler på strukturelle endringer:

  • Større endringer i organisasjonen, f.eks. hvis man har kjøpt opp et annet selskap eller solgt deler av virksomheten, eller hvis man har satt ut deler av virksomhetens aktiviteter til underleverandører slik at utslippene derfra går fra Scope 1 (direkte utslipp) til Scope 3 (indirekte utslipp).

  • Større endringer i kalkulasjonsmetodikken, faktorer eller nøyaktigheten av aktivitetsdata, som at man inkluderer større deler av virksomhetens Scope 3-utslipp som ikke var med i klimaregnskapet tidligere.

  • Større feilberegninger fra tidligere år som nå er oppdaget.

I alle disse tilfellene vil det være vanskelig å følge trendene for klimaregnskapet til bedriften, fordi det har kommet en stor økning eller reduksjon som ikke skyldes faktisk høyere eller lavere utslipp.

GHG-protokollen sier at i slike tilfeller skal man beregne basisårets utslipp på nytt med disse endringene, slik at man kan følge med på trender og målsettinger på en konsekvent måte. Den anbefaler at virksomheten setter en policy med terskelverdi (f.eks. 10%). Hvis økning eller reduksjon i utslipp et år overstiger denne terskelverdien på grunn av strukturelle endringer, skal man rekalkulere utslippene for basisåret. Det kan også være relevant å rekalkulere utslippene fra årene mellom basisåret og nåværende år, slik at man kan følge med på trenden hele veien.

Eventuelle endringer av basisår og rekalkulering av data må forklares i årsrapporten.

Ta kontakt med oss

Trenger du og din bedrift litt veiledning?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om klimaregnskap og bærekraft i vårt kunnskapssenter

Kunnskapssenter