Hva er CO2-fangst og lagring (CCS)?

For å nå klimamålene er det ikke bare nok å kutte utslippene våre, vi må også gjøre en opprydning i atmosfæren. Selv om de fleste har kjennskap til ord og uttrykk knyttet til håndtering av klimagassen CO2, så er det fint å kunne skille mellom dem på et faglig plan.

CCS

CCS står for Carbon Capture and Storage, og omfatter en rekke prosesser for å fange, transportere og lagre CO2.

CO2-fangst

CO2-fangst innebærer å skille CO2 fra eksosgass fra kraftverk og industriproduksjon, eller direkte fra naturgass, slik at vi får fjernet den fra utslippsgassen. Dette gjøres ved bruk av ulike kjemiske prosesser, og utføres ved selve punktkilden til utslippet (for eksempel på en sementfabrikk). Den separerte CO2en vil videre bli transportert til et CO2-lager. Dette gjør at mange produksjonsindustrier kan få null i CO2-utslipp. 

Bio-CCS

CO2-fangst kan også gjøres med CO2 som allerede finnes i atmosfæren. Denne metoden kalles Bio-CCS. Her blir CO2 fjernet fra atmosfæren ved bruk av biomasse som naturlig absorberer CO2 gjennom fotosyntesen. Slik biomasse fungerer som et midlertidig lager for CO2, for med en gang biomassen gjennomgår en forbrenningsprosess vil den absorberte CO2en bli sluppet ut igjen. Denne CO2en må videre fanges og lagres for at dette skal bidra til at CO2 blir permanent fjernet fra atmosfæren. Dette kan enten gjøres ved å fjerne CO2 fra utslippsgassen under forbrenningsprosessen, eller lagre biomassen i seg selv. 

CO2-lagring
Når man snakker om CO2-lagring er det «i all evighet» som er fokuset, altså permanent lagring. Dette kan gjøres langt under overflaten, eller på bunnen av havet (men den første er mest omtalt). I Norge har CO2-lagring i undergrunnen blitt utført siden 1996. Gamle oljereservoar er gode lagringsområder nettopp fordi oljen er et bevis på at reservoaret er helt tett. CO2 blir pumpet ned i en porøs bergart som ligger forseglet under en ugjennomtrengelig barriere (ofte skifer). Dette sørger for at CO2en ikke klarer unnslippe til overflaten igjen, og dermed har den blitt fjernet fra atmosfæren permanent.

Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Les mer om klimaregnskap og Scope 1, 2 og 3 i vårt kunnskapssenter

Kunnskapssenter