Hva betyr tCO2e?

Hvis du leser klimaregnskap, har du kanskje kommet over betegnelsen “tCO2e” og lurer på hva det er? Dette er en enhet som blir brukt for å beregne klimagassutslipp. CO2 er nemlig ikke den eneste gassen som kan påvirke klimaet. Det er syv klimagasser som skal rapporteres i henhold til GHG-protokollen 

  • Karbondioksid (CO2) 
  • Metan (CH4) 
  • Lystgass (N20) 
  • Hydroflourokarboner (HFC) 
  • Perflourokarboner (PFK) 
  • Sulphur hexafluorid (SF6) 
  • Nitrogen triflourid (NF3)

Karbondioksid (CO2) anses som den viktigste klimagassen for å redusere utslipp. Klimagassene har ulik grad av oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. Global Warming Potential (GWP) er oppvarmingseffekten i atmosfæren for de ulike klimagassene. Den brukes for å sammenligne effekten av andre klimagasser med effekten av CO2 over en valgt periode, i et langtidsperspektiv. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bruker en periode på 100 år. Metan har for eksempel en GWP-verdi på 21 som betyr at 1 kg metan virker 21 ganger mer oppvarmende enn 1 kg CO2. 

I klimaregnskap blir alle klimagasser regnet om til CO2-ekvivalenter, slik at de kan legges sammen. Enheten blir vanligvis beregnet i tonn og skrives som tCO2e. Fordelen ved å bruke samme enhet er at resultatene enkelt kan sammenlignes over flere år og mellom ulike virksomheter. 

Emisoft bruker enheten tCO2e for beregning av klimapåvirkning i programvaren GHG123. Ønsker din bedrift bistand til beregning av klimagassutslipp, ta kontakt!

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.