Hva er klimakvoter og kreditter?

Vi får ofte spørsmål om hvordan klimakvoter og -kreditter fungerer. I Norge kommer ca. 50% av utslippene fra kvotepliktig industri, hvor lovverket styrer hvor mye hver virksomhet kan slippe ut. Virksomheter kan også kjøpe kvoter på frivillig basis, for å bidra til å nå felles klimamål eller bli klimanøytrale. Se videoen for å få en kort forklaring på klimakvoter: 

FN-intiativet Climate Neutral Now

FN-intiativet Climate Neutral Now har utarbeidet tre enkle steg for virksomheter som ønsker å bli klimanøytrale.  

  1. Lag klimaregnskap for å kartlegge bedriftens samlede klimagassutslipp. Direkte utslipp Scope 1 og indirekte utslipp Scope 2 er obligatorisk, mens andre indirekte utslipp Scope 3 er valgfritt å kartlegge og dermed også valgfritt å kompensere for.  
  2. Reduser klimautslippene ved å sette inn tiltak som f.eks. gå over til elbiler og fly mindre.  
  3. Kompenser for restutslipp ved å kjøpe opprinnelsesgarantier for strøm og sertifiserte klimakvoter for andre restutslipp. Kvotene skal slettes slik at de ikke kan selges videre. 

Typer kvoter

For norske bedrifter er det hovedsakelig to typer kvoter som hjelper bedrifter å kompensere for restutslipp og kan kjøpes på frivillig basis:  

  • EU-kvoter (European Union Allowances – EUA) kommer fra det europeiske kvotemarkedet. For hver kvote du kjøper blir det ett tonn mindre tilgjengelig for virksomheter i kvotepliktig sektor.  
  • FN-kvoter (Certified Emission Reductions – CER) opprinnelig fra Clean Development Mechanism (CDM). Dette er kvoter som støtter prosjekter i utviklingsland med mål om å kutte ett tonn klimagassutslipp.  

Som vi har nevnt er det viktig å først kartlegge klimagassutslippene og deretter se på hvor dere kan redusere. Vi hjelper dere i gang med å kartlegge klimagassutslippene, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.  

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.