Hva er klimakvoter og kreditter?

Vi får ofte spørsmål om hvordan klimakvoter og -kreditter fungerer. I Norge kommer ca. 50% av utslippene fra kvotepliktig industri, hvor lovverket styrer hvor mye hver virksomhet kan slippe ut. Virksomheter kan også kjøpe kvoter på frivillig basis, for å bidra til å nå felles klimamål eller bli klimanøytrale. Se videoen for å få en kort forklaring på klimakvoter: 

Typer kvoter

For norske bedrifter er det hovedsakelig to typer kvoter som hjelper bedrifter å kompensere for restutslipp og kan kjøpes på frivillig basis:  

  • EU-kvoter (European Union Allowances – EUA) kommer fra det europeiske kvotemarkedet. For hver kvote du kjøper blir det ett tonn mindre tilgjengelig for virksomheter i kvotepliktig sektor.  
  • FN-kvoter (Certified Emission Reductions – CER) opprinnelig fra Clean Development Mechanism (CDM). Dette er kvoter som støtter prosjekter i utviklingsland med mål om å kutte ett tonn klimagassutslipp.  

Som vi har nevnt er det viktig å først kartlegge klimagassutslippene og deretter se på hvor dere kan redusere. Vi hjelper dere i gang med å kartlegge klimagassutslippene, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.  

Ønsker du hjelp?

Emisoft kan bistå din virksomhet med å kalkulere klimagassutslippene deres. Lær mer om vår programvare og tjenester.