Bergens Tidende ble Miljøfyrtårn-sertifisert med hjelp fra Emisoft

Dokumentert miljøleder med Miljøfyrtårnsertifisering

Stadig flere virksomheter ser verdien av å jobbe systematisk med tiltak for å sikre miljøvennlig drift. Det vitner om samfunnsansvar og viser at virksomheten gjør en god innsats for bærekraftarbeid. Det var viktig for Bergens Tidende å kunne dokumentere sin posisjon som miljøleder med Miljøfyrtårnsertifisering, samt vise at de står for egne klima- og miljøtiltak.

«Av prinsipp var det viktig for oss å være med på dette og tenke miljø både i forbindelse med reising, bruk av forskjellige kontorrekvisita og andre innkjøp vi benytter på kontorene”, sier Anita Kvalheim som er kontorleder i BT. Miljøfyrtårn ga avisen et verktøy for å jobbe systematisk med ulike områder hvor bedriften påvirker miljøet.

Et miljøtiltak som allerede var igangsatt før Miljøfyrtårnsertifiseringen var å bytte ut fossile biler med elbiler. «Vi bruker biler ut i markedet og i redaksjonen hver dag”, sier Kvalheim. Dette er bare ett av flere miljøtiltak som vil slå positivt ut i klimaregnskapet.

«Av prinsipp var det viktig for oss å være med på dette og tenke miljø»

Konkrete mål for bærekraftarbeid

En viktig del av miljøsertifiseringen er å tallfeste flere miljøparametre og sette seg mål for å redusere påvirkningen. BT etablerte flere konkrete mål, blant annet å kutte flyreiser med 20 prosent innen 2021. «Det siste året har vi vært nødt til å bruke videomøter. Det har gått fint,» sier Kvalheim.

Logoer for Miljøfyrtårn og Bergens Tidende

Intern bevisstgjøring om bærekraftig forbruk

Bergens Tidende jobber aktivt med innkjøpene for å sikre at det kjøpes inn miljøvennlige produkter. Sertifiseringsprosessen har gjort dem mer bevisst på forbruket, og de har oppdaget at ikke alle innkjøp er like nødvendige.

Et godt eksempel på dette er innkjøp til Lysfesten som BT arrangerer hvert år. Tidligere delte de ut «glowsticks» og diverse «merchandise» til publikum under arrangementet. Det vil de nå revurdere. «Noen av innkjøpene kommer til å bli kuttet, mens for andre produkter vil vi holde en tett dialog med leverandører for å finne andre måter å gjøre det på”, forklarer Kvalheim.

Arbeidsgruppe Bergens Tidende
Arbeidsgruppen som har vært ansvarlig for Miljøfyrtårnsertifiseringen i BT. Fra venstre: Sjefredaktør Frøy Gudbrandsen, merkevareansvarlig Cathrine Vange Grindheim, kontorleder Anita Kvalheim og daglig leder og økonomidirektør i BT og Stavanger Aftenblad, Mari-Marthe Aamold. Foto: Bjørn Erik Larsen

Få hjelp til å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er en av de mest anerkjente sertifiseringene som er tilgjengelig for virksomheter. Bergens Tidende er veldig glade for Miljøfyrtårnsertifiseringen som viser at de tar bærekraftarbeid på alvor. BT oppfordrer andre virksomheter som vurderer å bli miljøtårnsertifisert til å sette i gang med prosessen, selv om det kan virke overveldende.

Mange bedrifter opplever at det er mye å lære i forbindelse med miljøkartlegging, bærekraftarbeid og iverksetting av miljøtiltak. Heldigvis står de ikke alene. Emisofts konsulenter gir god oppfølging underveis i prosessen, noe som oppleves som svært nyttig for virksomhetene.

Ønsker du også å bli en miljøleder?

Her kan du lese mer om hvordan Emisoft bistår bedrifter med Miljøfyrtårnsertifisering.