Et basisår er et valgt år som en virksomhet velger som utgangspunkt for klimaregnskapet sitt […]

Read More…

Utslipp fra fly

Scope 3, Andre indirekte utslipp, er frivillig å rapportere på, men inneholder ofte den største delen av klimapåvirkningen. […]

Read More…

GHG-protokollen deler utslippene opp i tre scopes

Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHG-protokollen, er den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp. […]

Read More…