For å nå klimamålene er det ikke bare nok å kutte utslippene våre, vi må også gjøre en opprydning i atmosfæren. Selv om de fleste har kjennskap til ord og uttrykk knyttet til håndtering av klimagassen CO2, så er det fint å kunne skille mellom dem på et faglig plan.  […]

Read More…

For å beregne klimagassutslippene i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktorer, hva er det? […]

Read More…

Virksomheter kan kjøpe kvoter på frivillig basis, for å bidra til å nå felles klimamål eller bli klimanøytrale. […]

Read More…