For å beregne klimagassutslippene i et klimaregnskap trenger man en utslippsfaktorer, hva er det? […]

Read More…

Virksomheter kan kjøpe kvoter på frivillig basis, for å bidra til å nå felles klimamål eller bli klimanøytrale. […]

Read More…