Referanser

Fagrent

Da Fagrent opplevde økende etterspørsel etter miljødokumentasjon i anbudsprosesser, tok de kontakt med Emisoft, som anbefalte en Miljøfyrtårn-sertifisering. I løpet av 2020 oppfylte de alle kriteriene, og kan gledelig fortelle kundene at de nå er miljøsertifisert.

Arbeidsgruppe Bergens Tidende

Bergens Tidende

Bergens Tidende ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2020 med hjelp fra Emisoft. BT skriver flere samfunnsviktige saker om klima og miljø. Det var viktig for dem å kunne dokumentere eget bærekraftarbeid, samfunnsansvar og solide innsats for miljøet ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert.