Request a Call
News & Events

Trenger du starthjelp til bærekraftsarbeidet?

FNs bærekraftsmål er en felles rammeplan som skal sikre at både rike og fattige land samarbeider og jobber for å oppnå målene innen 2030. Emisoft har utarbeidet startpakker for å hjelpe virksomheter med å velge ut de mest vesentlige bærekraftsmålene, med spesielt fokus på mål 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon” og mål 13 “Stoppe klimaendringene”.

Vi tilbyr to ulike startpakker for å komme i gang med FNs bærekraftsmål:

Startpakke – Basic

– Innledende workshop for å kartlegge virksomhetens bærekraftsarbeid
– Identifisere hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest relevante
– Anbefale elementer som bør kartlegges for et klimaregnskap
– Anbefale hva som bør gjøres videre
– Oppsummerende rapport
– Avsluttende workshop for å gå gjennom resultatene og anbefalingene

Startpakke – Medium

– Innledende workshop for å kartlegge virksomhetens bærekraftsarbeid
– Identifisere relevante mål og delmål
– Workshop for å kartlegge vesentlige elementer i klimaregnskapet (gjennomgang av GHG – protokollen, analyse av aktuelle kategorier)
– Initielt klimaregnskap (belyse datakilder for grunnlagstall samt bistå med utarbeidelse etter at virksomheten har skaffet grunnlag)
– Anbefale hva som bør gjøres videre
– Rapport med oppsummering
– Avsluttende workshop for å gå gjennom resultatene og anbefalingene

Bærekraftsmålene blir stadig viktigere å adressere. Rapporten Bærekraft på børs viser en tydelig sammenheng mellom virksomheter som rapporterer på bærekraftsmålene og de som oppnår positive finansielle resultater. Startpakkene vi tilbyr gjør det enkelt å komme i gang og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Har dere lyst å kickstarte bærekraftsarbeidet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.