Request a Call
News & Events

Slik møter Emisoft COVID-19 situasjonen

Vi er alle inne i en uforutsigbar og spesiell situasjon som innebærer mange utfordringer.
Emisoft sikrer kontinuerlig driften av programvareløsningene våre og sørger for at kundene blir godt ivaretatt.

Vi opprettholder normal drift der våre ansatte har hjemmekontor, og alle har det de trenger for å kunne bistå våre kunder med deres behov. Vår hosting-leverandør Hatteland har beredskapstiltak på plass slik at vår infrastruktur holdes i gang.

environmental management software

Emisoft ønsker å bistå kunder som trenger hjelp til miljø- og klimaarbeidet, hvor nøkkelpersonell kanskje ikke har mulighet til å utføre sine oppgaver grunnet redusert kapasitet.

Vi kan bistå med en rekke tjenester og produkter innen miljø og klima:

 

 • Innhente og registrere data til klimaregnskap (f.eks. drivstoff, energiforbruk & avfall)
 • Verktøy (sky-tjeneste) for å regne ut klimapåvirkning, GHG123
 • Rapportering til myndigheter, Miljøfyrtårn, CDP, GRI og lignende
 • Assistanse med prosjektledelse, intern kommunikasjon og opplæring
 • Utarbeidelse av fullstendig klimaregnskap eller klimarapport (iht. ISO 14064-1 standarden)
 • Rådgivning knyttet til klimaregnskap og bærekraftstrategi
 • Konsulenttjenester ifb. med ISO 14001-sertifisering
 • Sertifiserte Miljøfyrtårnkonsulenter som kan bistå med Miljøfyrtårnsertifisering

 

Ta kontakt (sales@emisoft.com +47 91578898) for å høre mer om hvordan Emisoft og GHG123 kan bistå din virksomhet!

 


 

English text

We are all in an unpredictable and extraordinary situation that presents many challenges.
Emisoft continuously ensures the operation of our software solutions and makes sure that all customers are well looked after.

We maintain normal businesses hours, and our employees work from home in order to provide excellent service for our customers. Our hosting provider Hatteland will ensure that our infrastructure is up and running at all times.
Emisoft wants to assist customers who need help with environmental and climate reporting, where key personnel may not be able to perform their tasks due reduced capacity.

We can provide a range of services and products:

 • Collect and register data for GHG reporting (e.g. fuel, energy consumption & waste)
 • Online tool for GHG emission reporting (SaaS) to calculate climate impact, GHG123
 • Reporting to authorities, Eco-lighthouse, CDP, GRI and etc.
 • Assistance with project management, internal communication and training
 • Preparation of complete climate accounting or climate report (in accordance with ISO 14064-1 standard)
 • Consultancy related to climate accounting, sustainability strategy and ISO 14001 certification
 • Certified Eco-lighthouse consultants who can assist with Eco-lighthouse certification

 

Contact us (sales@emisoft.com +47 91578898) to get more information about how Emisoft and GHG123 can assist you!

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.