Request a Call
News & Events

Scope 2 – Hva er det?

I forrige bloggpost beskrev vi hva Scope 1 innebærer. I denne bloggposten tar vi for oss Scope 2 som er indirekte utslipp fra kjøpt energi. Utslippene kommer fra fire kategorier: elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling og damp. For de som produserer energi regnes dette som Scope 1, mens for virksomheter som kjøper energi fra strømleverandører regnes utslippene i Scope 2.

I følge GHG-protokollen skal Scope 2 beregnes på to måter: lokasjonsbasert og markedsbasert metode.

  • Lokasjonsbasert metode baserer beregningene på i hvilket land strømmen er produsert og faktoren baseres på. I Norge er strømmen som produseres renere enn i mange andre land, hvor det brukes mer fossile energikilder, som for eksempel kullkraft. Den norske faktoren for lokasjonsbasert metode var 17 gCO2e/kWh i 2019.
  • Markedsbasert metode baserer beregningene på hvorvidt virksomheten har kjøpt opprinnelsesgarantier for strømforbruket sitt. Slike garantier er en støtteordning for produsenter av fornybar strøm. Dette garanterer at strømmen kommer fra fornybare kilder og derfor er faktoren for strøm med opprinnelsesgarantier satt til 0 gCO2e/kWh. Metoden som brukes for å beregne utslippsfaktoren etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar andel er solgt kalles residualmiks. Kjøper man ikke opprinnelsesgarantier skal residualmiks-faktor brukes. Faktor for denne metoden er 396 gCO2e/kWh.
    Det er viktig å merke seg at det er begrenset tilgang til fornybar energi som gjør at tilgangen på opprinnelsesgarantier også er begrenset.

Fører man klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen skal begge metodene brukes. Når man summerer opp Scope 1, 2 og 3 kan man velge hovedmetoden som skal brukes i klimaregnskapet. Den andre metoden skal vises separat. Det er viktig at metodene blir brukt hver for seg og ikke legges sammen. Et eksempel er hvis man har et årlig strømforbruk på 100 000 kWh, så vil klimapåvirkningen med de to metodene se slik ut:

For mer informasjon og forklaringer fra NVE se her 

https://www.nve.no/energiforsyning/kraftproduksjon/hvor-kommer-strommen-fra/?ref=mainmenu 

https://www.nve.no/energiforsyning/opprinnelsesgarantier/varedeklarasjon-for-stromleverandorer/ 

 

 

 

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.