Request a Call
News & Events

Scope 1 – Hva er det?

Du har kanskje hørt at klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen skal føres tre Scopes?
Noen lurer  hvor aktivitetsdata skal føres, samt hva som er forskjellen mellom direkte og indirekte utslippDenne bloggposten tar for seg Scope 1 som omfatter direkte utslipp, der virksomheten selv eier eller kontrollerer utstyretNedenfor er de vanligste aktivitetskildene som skal rapporteres i Scope 1

  • Utslipp fra virksomhetens kjøretøy: Klimagassutslippene som oppstår ved bruk av selskapets eide kjøretøy kan for eksempel komme fra transport av materialer og produkter. Det kan også være utslipp i forbindelse med ansatte som bruker firmabil i jobbsammenheng.  Forbruket kan oppgis i antall km eller liter (for eksempel innhentet fra bensinavtale) 
  • Forbrenning av drivstoff: Utslipp fra forbrenning av drivstoff i maskiner, generatorer eller industriovnerDet er vanlig å rapportere mengdene antall litertonn eller m3. 
  • Utslipp fra produksjonsprosesserUtslippene kommer vanligvis fra produksjon eller prosessering av materialer, betong, aluminium, kjemikaler og syrer 
  • Utslipp fra lekkasjerI noen tilfeller kan virksomheter oppleve at de har uønskede utslipp som et resultat av lekkasjer fra kjølemedier varmepumper eller kjøleskap. Eldre kjølemedier kan ha en effekt som er flere tusen ganger høyere enn CO2. 
  • Utslipp fra bygg: Noen virksomheter bruker oljefyr, gass eller biobrensel til oppvarmingForbrenning av olje og gass rapporteres i Scope 1, mens CO2-andelen av biobrensel rapporteres separat. 

 

Vi får ofte spørsmål om hvordan man kan unngå dobbelttelling, fordi mange synes det kan være uklart.
GHG-protokollen hjelper med dette fordi klimagassutslippene der blir delt opp i direkte og indirekte utslipp. Alle direkte utslipp i Scope 1 telles kun en gang, men utslippene kan telles flere ganger som indirekte utslipp for de virksomhetene som har påvirkning gjennom hva de etterspør. Et eksempel er utslipp fra drivstofforbruket til et flyselskap som vil ligge i Scope 1 fordi de selv eier eller kontrollerer utstyret og har direkte påvirkning. For reisebyrå og for passasjerer vil reisene rapporteres i Scope 3.

Ta gjerne kontakt dersom din virksomhet har behov for mer informasjon angående klimaregnskap eller GHG-protokollen:

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.