Bli med på Posten Bring sin bærekraftsreise

Et skritt foran: Hvordan GHG123 og Emisoft hjelper Posten Bring med deres klimaregnskap

Bli med på Posten Bring sin bærekraftsreise mens de tar et stort steg mot videreutvikling av klimaregnskapet. Ved å implementere Emisofts GHG123-system fikk de ikke bare et helhetlig bilde av sine klimagassutslipp, men også verdifull innsikt for å ta målrettede tiltak og oppnå imponerende resultater. Utforsk deres suksesshistorie og oppdag hvordan et samarbeid med Emisoft kan bidra til en fremgang innen bærekraft.

En aktør som lenge har hatt søkelys på klimaregnskap, er Posten.

– Vi startet vårt systematiske arbeid med klimaregnskap allerede i 2009/2010, sier Nora Aamelfot.

I starten hadde ikke selskapet programvare som kunne hjelpe dem i arbeidet, så de måtte sammenstille alle klimadata i henhold til GHG-protokollen i en Excel-modell.

– Men det fundamentet som ble lagt da har vært grunnmuren i vårt klimaarbeid, som vi har bygget på og videreutviklet år for år, forteller hun videre.

Posten bestemte allerede i 2012 at de ville gå til anskaffelse av en programvare for klimaregnskap for å effektivisere og systematisere arbeidet enda bedre. Etter å ha jobbet med andre leverandører valgte Posten i 2020 å anskaffe GHG123, et system utviklet av Emisoft, for å føre sitt klimaregnskap.

Posten Bring

Etablert: 1674
Kunde siden: 2020
Bransje: Posttjenester, logistikk
Bistår med: GHG123 & Rådgivning
Nettside Posten Bring AS

💡Visste du at?

Posten flere ganger er rangert som «klimavinner» i PwC sin klimaindeks?👏

Posten ble Norges nummer 2 i årets Sustainable Brand Index™?🙌

Har krevd bred involvering i hele organisasjonen

Implementeringen av GHG123 i Posten inkluderte en bred involvering fra hele organisasjonen. En vellykket integrering av et slikt system krever samarbeid og deltakelse fra ulike avdelinger og interessenter for å sikre at alle relevante aspekter av klimaregnskapet blir ivaretatt.

– Å følge opp klimaregnskap krever mange aktører involvert i prosessen, og Emisoft har vist seg å være effektive i oppfølging og besvarelse av våre henvendelser, kan Nora Aamelfot fortelle.

– Dette har tillatt oss å opprettholde høy kvalitet på vårt arbeid, og sikre at vi møter våre klimamål, sier hun videre.

Med bruk av GHG123 har Posten oppnådd suksess ved å etablere et robust og detaljert system for å spore  sin klimapåvirkning. GHG123 har gitt organisasjonen et kraftig verktøy for å samle, analysere og rapportere utslippsdata, og samtidig effektivisere kartleggingen av utslippskilder

Gjennom et nært samarbeid med Emisoft har de videreutviklet sitt klimaregnskap til å inkludere livssyklusutslipp fra alle energibærere, inkludert «well-to-wheel»-utslipp fra drivstoff og transmisjons- og nett-tap knyttet til energiforbruk.

Ifølge Posten selv har GHG123 gitt en strukturert regnskapsprosess som involverer flere ulike aktører i konsernet. De mener blant annet at Emisofts evne til å oppdatere utslippsfaktorer årlig har vært uvurderlig.

– Ved å holde oss informert og oppdatert, har de muliggjort en jevnlig justering av vår klimastrategi, og sikret at vi alltid er på toppen av utviklingen, sier de.

Samarbeidet har vært en stor suksessfaktor

Postens suksess med Emisoft og implementeringen av GHG123 er i stor grad et resultat av et sterkt og produktivt samarbeid mellom de to partene. Samarbeidet har vært preget av gjensidig tillit, kommunikasjon og felles målsettinger for å oppnå en effektiv og bærekraftig håndtering av klimaregnskapet.

Emisoft har vært mer enn bare en leverandør for oss. De har vært gode sparringspartnere og rådgivere på et bredt spekter av temaer knyttet til klimaregnskap, utslippsfaktorer og datakvalitet. Tett dialog med Emisoft har vært avgjørende for å sikre et rigid og komplett klimaregnskap, og har spilt en avgjørende rolle i våre forberedelser til revisjonsprosesser, kan Nora Aamelfot fortelle.

– De har sikret en effektiv prosess i årsrapporteringsperioden ved å forberede en «revisorpakke» med bakgrunnsdokumentasjon på alle utslippsfaktorer, rapporter på utslipp fra andre drivhusgasser, og annen nødvendig dokumentasjon, fortsetter hun.

Les mer om:

🖥️GHG123

💡Klimaregnskap

🧑‍🔬Rådgivning

📗Kurs

GHG123 har vist seg å være uvurderlig i vårt arbeid med å sette vitenskaps-baserte klimamål (SBTi)

Da Posten søkte og fikk godkjente utslippsmål av SBTi, var det avgjørende å ha god oversikt over virksomhetens direkte og indirekte klimagassutslipp.

– GHG123 var hovedkilden bak dette målet, og nå brukes den også til å følge opp interne karbonbudsjetter for å sikre at vi opererer i tråd med våre langsiktige klimamål for 2030, og dermed Parisavtalen, sier Posten.

Gjennom sin innsats og sitt samarbeid med Emisoft, betrakter Posten seg selv som et eksempel på hvordan selskaper kan gjøre betydelige fremskritt i sitt arbeid med å redusere klimapåvirkningen, og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

– Vi har et tett samarbeid med Emisoft, og den forskjellen vi har klart å gjøre sammen i arbeidet med klimaregnskap er vi stolte av, sier Nora Aamelfot avslutningsvis.🌿

Vil din bedrift også bli ledene aktør innen bærekraft og klimaregnskap?