Startpakker for bærekraft

Det finnes en jungel av ulike begreper, standarder og rammeverk relatert til bærekraft, og for selskap som ønsker å jobbe målrettet med temaet kan det være vanskelig å vite hvor de skal begynne.

Emisoft har utarbeidet startpakker for å hjelpe organisasjoner med å sortere ut hva som er viktig for dem. I den prosessen går vi igjennom FNS bærekraftsmål, med spesielt fokus på bærekraftsmål 13: «Stoppe klimaendringene», hvor vi ser nærmere på klimaregnskap (Scope 1, 2 og 3).

Kontakt oss for en gjennomgang av pakkeprisene.

Startpakke - Basic

I «Startpakken – Basic» fra Emisoft får du og din bedrift en kickstart på bærekraftsarbeidet:

 • To workshops fysisk eller virtuelt à 2 timer
 • Identifisere hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for bedriften
 • Anbefale elementer som bør kartlegges for et klimaregnskap
 • Anbefale neste steg
 • Kort rapport med oppsummering

Startpakke - Medium

I «Startpakken – Medium» fra Emisoft får du og din bedrift en grundig gjennomgang av bærekraftsarbeidet:

 • Workshops på totalt 6 timer
 • Identifisere relevante mål og delmål innen FNs bærekraftsmål
 • Vesentlighetsvurdering av relevante elementer i klimaregnskap
  • Gjennomgang av rammeverket GHG-protokollen
  • Analysere utslipp i verdikjeden og anbefale aktuelle kategorier
  • Belyse datakilder for grunnlagstall som inngår i klimaregnskapet
  • Bistå med utarbeidelse av klimaregnskapet
 • Anbefale neste steg
 • Rapport med oppsummering
Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

Vårt kunnskapssenter blir stadig utvidet med nye tema – kanskje du finner svar på dine spørsmål der?

Kunnskapssenter