Request a Call
News & Events

PRESSEMELDING

Softwaregruppen Premisoft rigger for ny vekst innenfor miljø og maritim industri.

Softwaregruppen Premisoft med hovedkontor i Bergen har hatt sterk vekst og lønnsomhetsutvikling de siste årene, og rigger seg nå for å ta nye posisjoner i spennende markeder.

Fra datterselskapet Emisoft AS utvikles og leveres programvare innenfor områdene miljøregnskap, klima og bærekraftsrapportering gjennom programvarene Emisoft og GHG123. Et sterkt fagmiljø med mer enn 25 år i bransjen tilbyr konsulenttjenester knyttet til programvarene, samt strategisk miljørådgivning. Spennende kundevekst de siste årene viser at selskapets kompetanse og produkter treffer et sterkt voksende marked, drevet av det grønne skiftet.

Datterselskapet Premas AS som har hovedkontor i Ålesund leverer de egenutviklede programvarene Premaster og Maisy med tilhørende konsulenttjenester for maritim sektor.

Maisy benyttes av landbasert industri, rigg/oljeselskaper og oljeservice for vedlikehold, innkjøp, utleie og lagerhåndtering. Premaster har samme funksjonsområder, men i tillegg funksjonalitet for avvikshåndtering, risikoanalyse og dokumentkontroll. Premaster benyttes primært for operasjonell drift av skip og oppdrettsanlegg. Den kystnære flåten, innenfor fiskeri, oppdrett servicefartøy og passasjertrafikk er sterke segment.

Begge selskapenes kunder er ledende innenfor sine segment.

Selv i det vanskelige covid-19 året 2020 har gruppen fortsatt sin positive utvikling med en vekst i underkant av 10 %, med positive driftsresultat, uten offentlig støtte. Det forventes en omsetning på i underkant av 50 mnok. Selskapet har arbeidet mye med utvikling av produkt og organisasjonen de siste årene og er uten noen form for ekstern gjeld.

Med de tilbakemeldinger vi får fra markedet og tydelige signaler fra myndighetene, ikke minst på forventninger fra maritim sektor i forbindelse med det grønne skiftet, er gruppen i en helt spesiell posisjon med mer enn 25 års erfaring fra både miljøsiden og maritim industri.

«Vi vil beholde dedikasjon og tydelighet i våre produktlinjer, men reorganiserer oss operativt fra 01.01.21 for bedre å kunne å ta ut synergier internt og i markedet. Adm. Dir. Thor Arhaug i Premas AS vil lede den samlede operative virksomheten i konsernet. Vi ser svært positivt på fremtiden, men må innrømme at vi er litt skuffet over respons fra offentlige instanser med tanke på innovative aktiviteter, til tross for politiske utsagn», sier styreleder og majoritetseier Svein Berntsen.

 

Bergen den 2. desember 2020

Kontakt:
Svein Berntsen, Svein@svebinvest.no, mobil 45002600.
Styrets leder, Premisoft AS, Emisoft AS og Premas AS.

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.