Miljøregnskap

Miljøregnskap dekker et større område enn klimaregnskap – her tas utslipp og forbruk med uavhengig av om de har effekt på klimaet (klimagasser), men som likevel har en effekt på det videre miljøet rundt oss.

Emisoft har i 30 år levert miljøregnskap til store bedrifter – og spesielt til organisasjoner som har utslipp som de har plikt til å rapportere til myndigheter. Her har vi kunder innen forskjellige bransjer, eksempler er

 • Olje og Gass (operatør)
 • Aluminiumsprodusenter
 • Akvakultur
 • Silisiumkarbid-produsenter
 • Militært (Forsvaret)
 • Decommissioning

Landskapsbilde fjord

Vår løsning for Miljøregnskap - Emisoft 7

Felles for våre kunder som bruker våre løsninger for miljøregnskap er:

 • Krav til god datakvalitet
 • Gode rapporteringsmuligeter
 • Stor grad av transparens

Selskapene er store og har behov for å kunne gi gode detaljer på alle kalkulasjoner av flere grunner; både for revisjon og for å kunne sikre at kalkulerte utslipp er korrekte til enhver tid.

Mange må tilfredsstille krav til myndighetsrapportering, og alle er opptatt av nøyaktighet og oversikt i både intern og ekstern rapportering. Se våre kundehistorier for gode eksempler.

Våre løsninger for miljøregnskap er bygget på kunnskap og erfaring, og vi utvikler teknologi og grensesnitt i takt med skiftende behov hos våre kunder.

Kontakt oss i dag for en demonstrasjon av våre løsninger!

Utslipp fra fabrikk
 • Logo Borealis
 • Phillips Logo
 • Lerøy Logo
 • FFF Logo
 • Equinor Logo

Kort om Emisoft 7

Våre løsninger for Miljøregnskap dekker de fleste typer utslipp og kalkulasjoner, og kan tilpasses bedriftens unike krav.

Vi tilbyr følgende moduler:

 • Utslipp til luft
 • Energi
 • Kjemikalier
 • Avfall
 • Laboratorie-resultater
 • Materialer og råvarer
 • Produksjon
 • Vann
Ikon for Kunnskapssenter Kunnskapssenter

I vårt kunnskapssenter finner du svar på ulike temaer

Kunnskapssenter