Request a Call
News & Events

Klimarapport 2020

Denne rapporten gir en oversikt over Emisofts klimapåvirkning for regnskapsåret 2020. Som mange selskaper hadde vi en stor nedgang i flyreiser på grunn av Covid-19. Vi hadde allrede gode rutiner for å benytte tog og redusere reisevirksomheten, men med nedstengningene som har vært opplever vi at mange av kundene våre nå er komfortable med videomøter. Grafen viser nedgangen i klimagassutslipp siden 2013.

Klimarapport Emisoft 2020

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.