Request a Call
News & Events

Hvordan støtter GHG123 Miljøsertifiseringer?

I forrige bloggpost skrev vi om hva en Miljøfyrtårnsertifisering innebærersamt hvilke fordeler det er å være sertifisertDenne bloggposten tar for seg hvordan vår programvare GHG123 støtter miljøsertifiseringerDe mest brukte sertifiseringene innen miljø er ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Disse sertifiseringene bidrar til å hjelpe virksomhetene med å få på plass gode rutiner for miljøledelse, for eksempel ved å stille krav til leverandørerredusere flyreiser og ved å kildesortere.  

GHG123 er et verktøy for å kartlegge klimagassutslipp i henhold til GHG-protokollen. Dette verktøyet kan støtte opp en miljøsertifisering ved at man kan:  

  • Registrere rådata 
  • Kalkulere klimapåvirkning 
  • Hente ut rapporter som viser totalt klimagassutslipp, samt rapporter for kvalitetsjekking av data 
  • Kartlegge hvor de største klimagassutslippene er i virksomheten 

Selv om GHG123 ikke påvirker rutinene som må på plass for å bli miljøsertifisert, er det likevel aktuelt å beregne klimapåvirkningen fordi det er en viktig del av sertifiseringen Dette gjør at man kan lage konkrete, spesifikke og tidsbestemte mål.   

Virksomheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn har tilgang til et enkelt klimaregnskap i Miljøfyrtårnportalen, der man kan legge inn de mest vanlige utslippene. I vår programvare GHG123 finnes det tilleggsmuligheter som eksempelvis flere kategorier for registrering av klimagassutslipp, muligheter til å dele opp i flere organisasjonsnivåer og registrere data oftere enn kun en gang i året. 

Trenger du bistand til å kartlegge klimagassutslippene i deres virksomhet, ta kontakt for en uforpliktende prat med oss.  

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.