Request a Call
News & Events

Hvor finner man data til klimaregnskapet?

Når man skal lage et klimaregnskap for første gang kan det være utfordrende å vite hvor man får tak i grunnlagstallMan trenger vanligvis to typer tall: 

  • Aktivitetsdata er mengdetall som brukes for å regne ut klimagassutslipp. Dette kan for eksempel være strømforbruk (kWh) eller kg restavfall. 
  • Faktorer brukes for å regne ut klimapåvirkning basert på aktivitetsdata, for eksempel g CO2e pr kWh strøm. 

I denne bloggposten fokuserer vi på aktivitetsdata. 

Det kan være hensiktsmessig å begynne å samle inn tall i Scope 1 og 2, siden dette må inkluderes hvis man fører klimaregnskap i henhold til GHG-protokollenEnkelte virksomheter velger å starte prosessen med å gjøre en vesentlighetsanalyse for å kartlegge de viktigste kildene til klimagassutslipp, for så å fokusere på å finne aktivitetsdata for disse kildene.  

For å finne aktivitetsdata kan det være lurt å begynne med følgende datakilder:  

  • Direkte utslipp (Scope 1): Fakturasystem, kjørebok, måleravlesninger og rapporter fra leverandører.
  • Indirekte utslipp fra kjøp av energi (Scope 2): Fakturasystem, måleravlesninger  og rapporter fra leverandører.
  • Andre indirekte utslipp (Scope 3): Fakturasystem, varedeklarasjoner,  avfallsrapporter fra renovatør, reiseregningssystem, leverandørrapporter  og reisevaneundersøkelser.

Hvis det er vanskelig å finne data kan man be sine leverandører om rapporter som inkluderer mengdedata eller klimapåvirkning. Etter hvert som virksomheten får et godt datagrunnlag i Scope 1 og 2, vil det ofte være relevant å samle inn data Scope 3. For eksempel er flyreiser en av kategoriene som ofte kan utgjøre et høyt klimagassutslipp. 

Trenger din virksomhet hjelp til å komme i gangEmisoft bistår bedrifter med vesentlighetsanalyse for å kartlegge de viktigste områdene i et klimaregnskap. En slik analyse er nyttig hvis man er i tvil om hvilke utslippskilder som er relevante å ta med i klimaregnskapet.  Vi kan også hjelpe til ved datainnsamling og/eller lage klimarapporter, og vår programvare GHG123 sikrer at dine aktivitetsdata blir omgjort til korrekt klimapåvirkning. 

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.