Request a Call
News & Events

Hva er Scope 3 og hva må man inkludere?

Når man skal rapportere klimagassutslipp i Scope 3 for første gang kan det være utfordrende å få oversikt over alle kategoriene. I denne bloggposten ser vi nærmere på Scope 3 som omfatter alle andre indirekte utslipp som inkluderer 15 ulike kategorier. Vi anbefaler å kartlegge Scope 3, selv om det er frivillig for virksomheter som fører klimaregnskap i henhold til GHG protokollen. Grunnen er at mange bedrifter som ikke har direkte utslipp, opplever at den største kilden til klimapåvirkning ligger i Scope 3. Det kan være hensiktsmessig å begynne med en vurdering rundt hvilke kategorier som er relevante og gir vesentlig klimapåvirkning.

Kategoriene i Scope 3 deles inn i to deler. Oppstrømsutslipp omfatter produksjon og behandling av varer og tjenester som virksomheten kjøper fra andre, for eksempel flyreiser og transporttjenester. Nedstrømsutslipp omhandler klimapåvirkning fra bruk og behandling av varer og tjenester som virksomheten tilbyr til andre, for eksempel strømforbruk fra varer dere selger, eller sluttbehandling av disse.

Oppstrømsutslipp:

 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Kapitalvarer
 • Produksjon av innkjøpt drivstoff og energi
 • Transport og distribusjon
 • Avfallshåndtering
 • Forretningsreiser
 • Reiser til og fra arbeidsplass
 • Leide bygg/kjøretøy e.l.

Nedstrømsutslipp:

 • Transport og distribusjon
 • Behandling av solgte produkter
 • Bruk av solgte produkter
 • Avfallshåndtering av solgte produkter
 • Utleide bygg/kjøretøy e.l.
 • Franchiser
 • Investeringer

De 15 kategoriene som er nevnt her, vil vi ta for oss i kommende bloggposter fremover. Følg med videre og ta gjerne kontakt, hvis du ønsker mer informasjon. Les bloggpostene om Scope 1 og Scope 2.

 

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.