Request a Call
News & Events

Hva er Miljøfyrtårn og hvorfor bli sertifisert?

Det finnes flere ulike sertifiseringer innen miljø og klima. Miljøfyrtårn er en av de mest anerkjente sertifiseringsordningene for miljøledelse med over 7000 sertifiserte virksomheter i Norge. Miljøledelse dreier seg om å ha kontroll på virksomhetens miljøpåvirkning samt å styre igjennom konkrete og målbare mål. Det er også den første nasjonale miljøsertifiseringen som er anerkjent av EU og godkjent på lik linje med ISO 14001.  

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn som jevnlig utarbeider og reviderer bransjekriterier. Bransjekriteriene er tilpasset en spesifikk bransje som for eksempel barnehager, hoteller eller engroshandel. Dette gjør at virksomheten vet hvilke krav som skal prioriteres for å redusere miljøpåvirkningen i den bransjen. Det er utarbeidet over 80 sett med bransjekriterier for både små og mellomstore virksomheter, store konsern og kommuner. I Miljøfyrtårns portal jobber virksomhetene med miljøforbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, innkjøp og transport. 

Nedenfor har vi samlet fem gode grunner til å bli Miljøfyrtårnsertifisert: 

  • Miljøforbedringer: I en undersøkelse utført av Miljøfyrtårn sier 81% av miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter at de stor grad opplever miljøforbedringer (kundeundersøkelse fra Miljøfyrtårn, 2019) 
  • Økt konkurransekraft: Det er ofte et krav å være miljøsertifisert i mange anbudsprosesser. Dersom man ikke kan har en miljøsertifisering, kan man miste muligheten til å levere anbudet.  
  • Godt omdømme: Miljøfyrtårnsertifiseringen hjelper virksomheter med å arbeide målrettet med miljøtiltak for å skape et godt omdømme 
  • Kostnadskutt: Miljø og økonomi henger ofte tett sammen, og redusert sløsing er bra for både miljøet og lommebokenEn kartlegging av virksomhetens rutiner viser at man ofte kan spare utgifter knyttet til avfallsreduksjon, oppnå lavere energiforbruk og redusere antall reiser.  
  • Gode resultater: Den årlige miljørapporten gjør det enkelt for virksomheter å sette seg konkrete mål og forbedre sine resultater. 

Har din virksomhet planer om å bli miljøfyrtårnsertifisertTa kontakt for en uforpliktende prat. Vi bistår virksomheter i prosessen frem til sertifisering.  

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.