Request a Call
News & Events

Hva er GHG123?

GHG123 er et verktøy som brukes for å kartlegge klimagassutslipp og føre klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen. Det er enkelt å legge inn aktivitetsdata og brukere kan få tilgang til ulike områder eller aktiviteter etter behov. Programvaren gir god oversikt over klimagassutslippene – fordelt på Scope 1, 2 og 3 – slik at resultatene kan rapporteres både til ledere, kunder eller brukes i årsrapporterNedenfor har vi samlet de viktigste fordelene med vår programvare GHG123.  

  • Tilgang på årlige oppdaterte utslippsfaktorer fra anerkjente kilder. 
  • Logg over endringer som er blitt utført, for eksempel at transaksjoner har blitt slettet eller revidert.   
  • Tilgang på funksjonalitet som kan kalkulere data på nytt hvis f.eks. utslippsfaktoren er endret. 
  • Mulighet til å integrere med andre systemer, for eksempel integrasjon mot renovatører og strømselskap. 
  • Tilpassede brukertilganger der noen kun har tilgang til en avdeling mens andre har tilgang til hele organisasjonen.  
  • Mulighet til å rapportere på opptil fem organisasjonsnivå, for å kunne se hvor utslippene kommer fra i virksomheten. 
  • Tilgang til spesialrapporter designet for å rapportere til GRI og Miljøfyrtårn. 
  • Rapporter og grafer kan lastes ned i Excel eller til PDF. 

 

 

Ønsker din bedrift å begynne å føre klimaregnskap? Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.