Request a Call
News & Events

Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap gir en oversikt over klimaavtrykket som kommer fra en virksomhets aktiviteter. Klimaregnskapet gir håndfast dokumentasjon som kan brukes i anbudsprosesser, årsrapporter og til å sette reduksjonsmål. I et klimaregnskap er det viktig å bruke en anerkjent standard for utregning av klimapåvirkning.
GHG-protokollen er det mest brukte rammeverket i markedet. I henhold til GHG-protokollen skal klimaregnskapet deles inn i tre Scopes.

Scope 1: Direkte utslipp fra en virksomhets eget utstyr inkluderer forbrenning av drivstoff fra kjøretøy, generatorer og industriprosesser.

Scope 2: Indirekte utslipp i Scope 2 omfatter kjøp av elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling og damp. Energi som kjøpes inn beregnes etter lokasjonsbasert og markedsbasert metode.

  • Lokasjonsbasert metode er basert på hvor i verden strømmen er produsert. Faktoren som brukes er snittet for strømmen produsert i landet.
  • Markedsbasert metode baserer beregningene på om virksomheten har kjøpt opprinnelsesgarantier for strømforbruket. Hvis ikke dette gjøres blir faktoren basert på strøm som ikke er fornybar.

Scope 3: Scope 3 omfatter blant annet innkjøp av materialer, forretningsreiser, avfallsbehandling og reiser til og fra arbeidsplass.

Et klimaregnskap som føres etter GHG-protokollen må rapportere på Scope 1 og 2, mens Scope 3 er valgfri. Mange opplever at klimaavtrykket faktisk er størst i Scope 3. Dette er en av grunnene til at det beregnede klimaavtrykket ofte blir større de første årene, etter hvert som rapporteringen blir bedre.

Det trenger ikke være vanskelig å lage et klimaregnskap, men hvis du ønsker hjelp, tilbyr vi i Emisoft både rådgivningstjenester og vår programvare GHG123 for å gjøre oppgaven lettere.

Klimaregnskap

 

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.