Request a Call
News & Events

Høydepunkter fra 2020

Vi ønsker å takke alle våre kunder og samarbeidspartnere for dette året, vi setter stor pris på dere alle.💚

Året som gikk har vært utfordrende, uforglemmelig og ikke minst produktivt for Emisoft. Noen av høydepunktene fra 2020 som vi ønsker å dele er:

  • Vårt klimaregnskapsystem GHG123 har begynt å markere seg i markedet – vi har nå 20 kunder i ulike bransjer. Blant annet kan vi nevne at GHG123 er motoren bak klimahub.no (i samarbeid med Fjordkraft) og at når NKI til våren starter sitt studieprogram «Sirkulærøkonomi og klimaregnskap» skal GHG123 brukes av studentene i sine caser. Vi ser at klimaregnskap begynner å bli mer og mer etterspurt som en «hygienefaktor» i anbudsrunder og av andre interessenter, noe vi selvfølgelig heier på – you can’t manage what you don’t measure!
  • Innenfor samme trenden får vi stadig mer etterspørsel etter rådgivningstjenester innen bærekraft. Våre miljøkonsulenter har blant annet bistått selskap med å utføre vesentlighetsanalyser, kartlegge utslipp i verdikjeden, utarbeide klimaregnskap, velge ut relevante av FNs bærekraftsmål, rapportere til CDP og bidratt til at over 20 organisasjoner har blitt Miljøfyrtårnsertifisert.
  • Det er mange ute i markedet som har spørsmål om bærekraft og klimaregnskap. Vi har derfor lansert en bloggserie hvor vi går dypere inn i ulike problemstillinger. Vi bidrar også ofte med kurs og foredrag innen disse temaene.
  • Vi har i tillegg lansert to nye tjenester og produkter i år, som vi nå tester ut i samarbeid med pilotkunder:
    • Startpakker for bærekraftsarbeid (basert på FNs bærekraftsmål og klimarapportering)
    • Klimabudsjett – verktøy for å sette langsiktige mål for så å gå gradvis inn på detaljer for 2021 og knytte tiltak opp mot både klima- og finansielt budsjett
  • Samtidig jobber vi tett med kundene våre som har spesialbygde løsninger. Vi har oppgradert flere kunder til vår «Emisoft 7»-plattform, som stadig utbedres basert på kundenes behov.

Riktig godt nyttår fra alle oss i Emisoft.

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.