Request a Call
News & Events

GHG123 lansering – standardløsning for klimaregnskap!

Vi er veldig glade for at vi nå kan presentere vår standardløsning for klimaregnskap, GHG123!

Vårt mål er å gjøre det enkelt for alle organisasjoner å få en oversikt over hvordan de påvirker klimaet og hvilke områder av driften som har størst fotavtrykk. Dette gjør det enklere å iverksette tiltak som monner. Satt på spissen skal det være så enkelt som 1-2-3!

GHG123 står for Greenhouse Gas Scope 1, 2 og 3 iht. GHG-protokollen. Dette er en anerkjent internasjonal standard som brukes for å regne ut klimapåvirkning for alle typer organisasjoner.
Løsningen passer for både store og små organisasjoner, da det er mulig å legge inn opp til seks organisasjonsnivå.

GHG123 er en skybasert programvareløsning for å kartlegge og følge opp virksomhetens klimagassutslipp. Dette er et viktig element i arbeidet med å gjøre organisasjonen mer bærekraftig.

Brukervennlighet:

 • Moderne og enkelt brukergrensesnitt, data kan legges inn manuelt eller ved import
 • Rollestyring gir alle brukerne akkurat den tilgangen de trenger, f.eks. for deler av organisasjonen, lese/skrive-tilgang osv.
 • Standard faktorbibliotek for klimapåvirkning som blir vedlikeholdt av Emisoft
 • Tilgjengelig på norsk, engelsk og svensk

Oversikt:

 • Data kan rapporteres med forskjellig frekvens – f.eks. månedsvis eller kvartalsvis for å følge utviklingen gjennom året
 • Enkel sammenligning av ulike deler av organisasjonen, f.eks. avdeling eller prosjekt
 • Dashboards gir real-time oversikt over trender
 • Oppsummeringsrapporter viser bl.a. fordeling på Scope 1 (direkte utslipp), Scope 2 (indirekte utslipp fra energi) og Scope 3 (andre indirekte utslipp), samt detaljer innenfor disse
 • Formaterte rapporter gir resultater som kan brukes til videre rapportering til bl.a. GRI, CDP og Miljøfyrtårn
 • Alle data kan tas ut i Excel for videre analyse ved behov

Sporbarhet:

 • Alle endringer blir logget og merket med tidspunkt og bruker
 • Filer (f.eks. strømregninger) kan legges ved som støttedokumentasjon
 • QA-rapporter viser hele flyten fra registrerte data til kalkulerte resultater, inkl. faktorgrunnlag og kalkulasjoner

Tjenester:

 • GHG123 leveres som standardløsning. Det er også mulig å gjøre spesialtilpasninger ved behov, f.eks. egne rapporter eller registreringsskjema
 • Mulighet for integrasjoner med REST API mot f.eks. strømselskap eller interne produksjonssystemer
 • Våre konsulenter kan bistå med prosjektledelse, rådgivning, hjelp til å hente inn og registrere data, kvalitetskontroll osv.

 

Ta kontakt (sales@emisoft.com +47 91578898) for å høre mer om hvordan Emisoft og GHG123 kan hjelpe din virksomhet med klimaregnskap!

Return to News & Events

Download Full Equinor Case Study

Interested in seeing how Emisoft helped Equinor
manage environmental performance?

Download Equinor Case Study  

Request A Call

Take the first step towards improved environmental and GHG reporting. Request an exploratory call with a member of our team today, or contact us: +47 55 30 45 00 - sales@emisoft.com
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.